Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Jakość powietrza w Gminie Kozy

Piątek, 21 grudnia 2018 aktualności / sprawy porządku w gminie
Zima, to czas, kiedy w powietrzu drastycznie wzrasta stężenie substancji szkodliwych dla zdrowia. Związane jest to ze zwiększoną eksploatacją przydomowych kotłowni, a gdy jeszcze warunki  atmosferyczne  sprzyjają  ich koncentracji na danym obszarze, wówczas wszyscy odczuwamy negatywne skutki pojawiającego się smogu ...
Zachęcamy mieszkańców do pobrania aplikacji monitorującej jakość powietrza na swoje telefony komórkowe- kliknij TUTAJ

Przypominamy informacje na utrzymania prawidłowej jakości  powietrza oraz sposobów jego monitorowania na naszym terenie.

Informacje o jakości powietrza
Zima, to czas, kiedy w powietrzu drastycznie wzrasta stężenie substancji szkodliwych dla zdrowia. Związane jest to ze zwiększoną eksploatacją przydomowych kotłowni, a gdy jeszcze warunki  atmosferyczne  sprzyjają ich koncentracji na danym obszarze, wówczas wszyscy odczuwamy negatywne skutki pojawiającego się smogu. Z problemem tym borykają się samorządy w całej Polsce. Na terenie województwa śląskiego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach prowadzi całodobowy monitoring zanieczyszczeń powietrza. Wyniki z pomiarów oraz ostrzeżenia o przekroczeniach dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu na terenie województwa śląskiego znajdziecie Państwo na stronie internetowej Gminy Kozy.
Również w naszej Gminie, w okresie jesienno-zimowym zauważamy wzrost zanieczyszczenia powietrza, którego jakość monitorują trzy czujniki, zamontowane w różnych rejonach naszej miejscowości. Z odczytami z tych czujników – dotyczącymi: stężenia w powietrzu pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10, wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycznego oraz temperatury można zapoznać się na stronie w zakładce Airly - jakość powietrza w Kozach.

Zachęcamy również mieszkańców do pobrania takiej aplikacji na swoje telefony komórkowe.

Gdy w powietrzu występują przekroczenia szkodliwych substancji należy ograniczyć do minimum aktywność na zewnątrz, nie wietrzmy również naszych mieszkań, nawet gdy wydaje nam się, że oddychamy w pomieszczeniu nieświeżym powietrzem.
Szczególnie zalecenia tego powinny przestrzegać kobiety w ciąży, dzieci oraz osoby, u których stwierdzono alergię, astmę lub też inną, przewleką chorobę układu oddechowego lub też układu krążenia.

Uchwała antysmogowa

Przypominamy mieszkańcom, że od ponad roku na terenie woj. śląskiego obowiązuje tzw. „uchwała antysmogowa” zakazująca spalania w urządzeniach grzewczych o mocy do 1 MW m.in.: węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem, mułów i flotokoncentratów, mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem oraz mokrego drewna. Na mocy zapisów powyższej uchwały oraz przepisów prawa krajowego każdy nowy kocioł centralnego ogrzewania na paliwo stałe powinien spełniać normy emisyjne co najmniej piątej klasy wg polskiej normy. Wprowadzono również, w stosunku do starych kotłów centralnego ogrzewania, obowiązek ich wymiany. I tak np. kotły, które mają powyżej 10 lat od daty produkcji należy wymienić do końca roku 2021, kotły eksploatowane od 5 do 10 lat od daty produkcji – do końca roku 2024, a kotły nowsze, 3 i 4 klasy – do końca roku 2027.
Zgodnie z art.379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska wójt sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska.  W związku z tym informujemy właścicieli nieruchomości, położonych w Kozach, że będą prowadzone kontrole na nieruchomościach, dotyczące jakości, rodzaju spalanych paliw oraz przestrzegania zakazu spalania odpadów w domowych kotłowniach. Dlatego prosimy mieszkańców o przechowywanie dowodu zakupu opału oraz świadectwa jakości spalanych paliw, w celu przedłożenia ich w czasie przeprowadzanej kontroli. Na mocy obecnie obowiązujących przepisów przedsiębiorca wprowadzający do obrotu paliwo stałe, przeznaczone dla gospodarstw domowych lub instalacji małej mocy (poniżej 1 MW) ma obowiązek wystawić świadectwo jakości dla paliwa stałego (dla każdego nabywcy). W praktyce oznacza to, że przy zakupie opału na składzie opałowym, sklepie lub w innym miejscu należy wymagać od sprzedawcy przekazania wraz z fakturą również świadectwa jakości dla paliwa.
 
Zakaz palenia śmieci

Przypominamy, że obowiązuje zakaz spalania odpadów! Kocioł grzewczy to nie kubeł na śmieci! Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych - butelek typu PET, worków foliowych a także opakowań wielomateriałowych np. po sokach, mleku oraz odpadów z gumy, lakierowanego drewna czy mebli.
Szkodliwe związki emitowane do powietrza podczas spalania odpadów są szkodliwe dla organizmów żywych i środowiska. W przypadku przeprowadzenia kontroli na nieruchomości i stwierdzenia naruszenia tego zakazu podejmowane będą sankcje karne, wynikające z art. 191 ustawy o odpadach. Kara może wynieść nawet do 5 tys. zł.
Pamiętajmy również, że palenie śmieci daje złudne oszczędności! Podczas spalania odpadów w przewodzie kominowym odkłada się tzw. „mokra sadza”, która może być powodem zapalenia się instalacji i pożaru.

opr. KOŚ