Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy

Inwestycje 2016

Inwestycje 2016
INWESTYCJE 2016

 
Przebudowa drogi gminnej ulicy Beskidzkiej w Kozach – etap I

Wykonawca: Eurovia Polska S.A.

Koszt: 2 628 327,19 zł brutto

W listopadzie br. zakończyły się roboty związane z realizacją przez Gminę Kozy inwestycji pt. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Beskidzkiej w Kozach – etap I”.  Wyremontowano odcinek drogi o długości 1027 mb od drogi krajowej 52 (ul. Krakowska) do skrzyżowania z ul. Słoneczną.

Inwestycja była realizowana ze środków własnych gminy oraz z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Przebudowa ul. Beskidzkiej stanowiła kontynuację planu modernizacji dróg na terenie Gminy Kozy. W ramach inwestycji wykonano nową sześciometrową jezdnie wraz z przebudową skrzyżowań z drogami bocznymi. Droga została wzmocniona, dzięki czemu będzie odporna na ruch ciężkich pojazdów. Została wykonana kanalizacja deszczowa wraz z wylotami do potoku Kozówa, powstało nowe oświetlenie uliczne w technologii LED oraz wykonano przebudowę infrastruktury kolidującej (sieci kanalizacyjnej, kabla energetycznego). W ramach inwestycji wykonano przebudowę dwóch obiektów mostowych wraz z częściową regulacją potoku w rejonie tych obiektów.

Budowa przedszkola

Wykonawca: Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

 
Inwestycje rozpoczęto w lipcu 2016 r.  

Wykonano następujący zakres robót:

·      roboty ziemne;

·      ławy i ściany fundamentowe;

·      zbiornik przeciwpożarowy;

·      izolacje pionową ścian fundamentowych;

·      zasypki ścian fundamentowych;

·      wykonano ściany pierwszej kondygnacji wraz z przykryciem stropem;

·      częściowo wymurowano ściany drugiej kondygnacji wraz z przykryciem stropem;

·      wykonano częściowo instalacje kanalizacji deszczowej i drenażu.

 

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kozach

Wykonawca: Zakład Instalacyjny KAZMAR

Koszt: 317 008,44 zł brutto


Wykonano następujący zakres robót:

·      roboty ziemne – makroniwelacja terenu;

·      drenaż głęboki;

·      kanalizacja deszczowa;

·      instalacja wodociągowa;

·      instalacja oświetleniowa;

·      ścieżki główne i boczne pomiędzy poszczególnymi kwaterami;

·      ogrodzenie główne betonowe z okładzina kamienną od strony ul. Cmentarnej oraz boczne.

 

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Kozach – etap IXa

Wykonawca: Zakład Instalacyjny KAZMAR

Koszt: 565 097,57 zł brutto

 
W roku 2016 r. zakończono zadanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej
w Kozach – etap IXa” obejmującej rejon ulic: Przecznia (LKS), Macierzanki i Bielską. Wybudowano 1247,60 m sieci kanalizacji sanitarnej, co umożliwia przyłączenie ok. 20 budynków.

 
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kozach

Wybudowano ponad 300m kanalizacji sanitarnej w ulicach Jasnej i Tęczowe w ramach dalszej rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy. Wykonanie sieci umożliwiło przyłączenie 7 budynków do kanalizacji sanitarnej.

 
Modernizacja ul. Walentego

Wykonano korytowanie i podbudowę wraz z warstwę górna z kruszywa łamanego na odcinka około 320,0 mb. Wykonano odwodnienie w postaci rowów i drenaży o łącznej długości 350mb.

 
Zabezpieczenie chodnika dla pieszych i skarpy w ciągu ul. Kościelnej

Wykonawca: Zakład Instalacyjny KAZMAR

Koszt: 19 847,66 zł brutto

 

Wykonano zabezpieczenie chodnika i skarpy dla pieszych w ciągu ul Kościelnej na długości ok. 40,0m poprzez montaż barier drogowych od kadki łączącej ul. Kościelna z parkiem pałacowym
w kierunku ronda Centrum.

 
Rozbudowa oświetlenia ulicznego.

Zabudowano dodatkowe oprawy oświetleniowe na ul. Pod Grapą i Podgórskiej.

 
Posterunek Policji

Opracowano dokumentacje techniczną na przebudowę/adaptację obiektu nr 5 przy ul. Szkolnej na posterunek policji.

 
Projekty na przebudowę/modernizacje dróg gminnych

Wykonano dokumentacje techniczną na przebudowę i modernizację dróg gminnych: Strumyków,

Serdeczna, Jabłoniowa, Jodłowa, Słoneczna, Parkowa, Gajowa, Żytnia.