Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy - Przyjazne Miejsce
Gmina Kozy

Inwestycje 2015 rok -podsumowanie

Inwestycje 2015 rok -podsumowanie Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach – kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka etap IX

Wybudowano ponad 8,7 km sieci kanalizacji sanitarnej, co umożliwiło przyłączenie ok. 200 budynków. Zadanie zrealizowano przy udziale środków z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Na zdjęciu prace związane z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy Bagrówka.

Przebudowa ul. Kęckiej

Przebudowano ok. 2 km ul. Kęckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Przecznią do granicy gminy Kozy z Kętami. Zadanie realizowane było przez ZDP w Bielsku-Białej z udziałem finansowym Gminy Kozy na, które otrzymano dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.


Przebudowa ul. Szkolnej

W ramach prac przebudowano stary plac targowy, a także parking przy Szkole Podstawowej nr 2.

Inwestycję zrealizowano ze środków własnych Gminy oraz 50% dofinansowania kosztów kwalifikowanych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój.


Przebudowa mostu na ul. Nadbrzeżnej

Stary, uszkodzony most został rozebrany a powstał nowy, o polepszonych parametrach technicznych i użytkowych. Przebudowę mostu zrealizowano ze środków własnych Gminy Kozy.


Oznakowanie ul. Nadbrzeżnej

Wykonano dodatkowe oznakowanie wiaduktu, zamontowano bramownice stalowe z ruchomymi tablicami U-9c, na jezdni pojawiły się piktogramy grubowarstwowe.


Zagospodarowanie parku pałacowego

Przeprowadzono prace rewitalizacyjne w parku w ramach projektu pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo-parkowym – Pałac Czeczów”.  Projekt zrealizowano ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


Zabezpieczenie zabytkowej lodowni

Prace w lodowni wykonano w ramach projektu: „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w założeniu pałacowo-parkowym – Pałac Czeczów”.

Dodatkowo:

Projekty kanalizacyjne

Opracowywane są dwa projekty budowlane kanalizacji sanitarnej dla obszarów nieskanalizowanych, leżących w obszarze Aglomeracji Pisarzowice.

Jeden projekt dotyczy ok. 30 km kanalizacji sanitarnej, co umożliwi podłączenie około 700 budynków mieszkalnych, drugi  ok. 14 km kanalizacji sanitarnej, co da możliwość podłączenia około 305 budynków mieszkalnych.

Opracowanie dokumentacji projektowej stworzy Gminie Kozy szansę na ubieganie się o dofinansowanie budowy kanalizacji ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2020.

 
Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

20.10.2015 zaczął obowiązywać nowy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu całej Gminy Kozy.

Remonty w obiektach oświatowych

W roku bieżącym prowadzono remonty w Szkole Podstawowej Nr 1 wraz z LO, Nr 2, w Gimnazjum

oraz Centrum Sportowo – Widowiskowym.


Zabudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Pod Grapą

Rozbudowano sieć oświetlenia ulicznego z użyciem opraw ledowych w rejonie ul. Pod Grapą.

Nabycie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Kęckiej

Gmina Kozy zakupiła od Skarbu Państwa nieruchomość o pow. 0,9299ha przy ul. Kęckiej, na której usytuowany jest otwór badawczo-tłoczny MT-3. Teren ten stwarza możliwość przyszłej realizacji usług specjalistycznych z wykorzystaniem istniejących złóż niskotemperaturowych wód termalnych.

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Kozach – etap IXa

Zadanie obejmuje wykonanie 1,3 km sieci kanalizacji sanitarnej, co stworzy możliwość przyłączenia się do tej kanalizacji ponad 20 budynków.
Termin realizacji inwestycji w zakresie robót budowlanych przewidziany jest do 30 czerwca 2016 r.

Doposażenie placów zabaw

Doposażono place zabaw przy ul. Podgórskiej, Zagrodowej.

Przebudowa DK-52 na odcinkach przebiegających przez teren Gminy Kozy

Obecnie realizowane są przebudowy kolejnych odcinków drogi krajowej w Kozach Centrum i Kozach Gajach.

 

Bip