Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Informacja dotycząca wzrostu podatków od nieruchomości w Gminie Kozy

Czwartek, 27 lutego 2020
Informacja dotycząca wzrostu podatków od nieruchomości w Gminie Kozy
W roku 2019 na zlecenie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej na terenie Gminy Kozy została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych. W wyniku przeprowadzonej modernizacji niektóre grunty i budynki zostały sklasyfikowane inaczej niż dotychczas. Miało to istotny wpływ na sposób i wysokość tegorocznego opodatkowania ...

****

Podstawowe znaczenie na sposób opodatkowania ma klasyfikacja gruntów, wynikająca z zapisów ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej.

W wyniku przeprowadzonej modernizacji niektóre grunty i budynki zostały sklasyfikowane inaczej niż dotychczas.  Obecne zapisy uwzględniają stan faktyczny na gruncie oraz przepisy dotyczące prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.

Sposób zaliczenia gruntów do poszczególnych użytków gruntowych reguluje Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 393).

W szczególności do terenów mieszkaniowych „B” zalicza się grunty, niewchodzące w skład działek siedliskowych:

1) zajęte pod budynki mieszkalne;

2) zajęte pod budynki gospodarcze i techniczne, związane funkcjonalnie z budynkami mieszkalnymi, o których mowa w pkt 1, oraz urządzenia, w szczególności: podwórza, dojazdy, przejścia, przydomowe place gier, zabaw i odpoczynku, studnie, zbiorniki, przewody naziemne, urządzenia do gromadzenia i oczyszczenia ścieków, śmietniki, składowiska odpadów, obiekty małej architektury, ogrodzenia, oczka wodne, ogródki skalne;

3) położone między budynkami i urządzeniami, o których mowa w pkt 1 i 2, lub w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków i urządzeń i niewykorzystywane do innego celu, który uzasadniałby zaliczenie ich do innej grupy użytków gruntowych, w tym zajęte pod trawniki, rabaty, kwietniki, warzywniki.

Na powyższe zmiany nie ma wpływu Rada Gminy Kozy oraz Wójt Gminy, ponieważ wymiar podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości jest ustalany na podstawie danych wynikających z ewidencji gruntów i budynków. W ramach postępowania podatkowego nie ma możliwości dokonania zmian w tych ewidencjach.

Wszelkie wątpliwości, zapytania oraz kwestie związane ze zmianą zaliczenia gruntów do poszczególnych użytków gruntowych powinny być kierowane do Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej  – Wydział Geodezjno-Kartograficzny, ul. Piastowska 40, pok. 10, 11, tel.33/813-68-49, 33/813-68-48.