Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy - Przyjazne Miejsce
Gmina Kozy

Gminy partnerskie Gminy Kozy

Od roku 2003 Gmina Kozy współpracuje z Gminą Hričowske Podhradie (Województwo Żylińskie, Słowacja). Rada Gminy Kozy Uchwałą Nr VI/57/2003 z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie podjęcia współpracy z gminą Hričowske Podhradie. wyraziła zgodę na podjęcie współpracy. Porozumienie zostało podpisane przez Wójta Gminy Kozy Edwarda Kućkę i Wójta Gminy Hričowske Podhradie Rudolfa Sakala w dniu 11 lipca 2003 r.
W następnym roku Gmina Kozy postanowiła podjąć współpracę z dwoma gminami węgierskimi: Jasztelek i Kenderes. Podpisanie porozumienia nastąpiło 23 kwietnia 2004 r. -ze strony gminy Jasztelek przez Burmistrz Gminy Jasztelek - Tuzáné Farkas Katalin. Gminę Kenderes reprezentował natomiast Burmistrz Baranyi Mihály.

W roku 2005 Gmina Kozy podpisała podobne porozumienie z kolejną słowacką gminą - Mošovce. Nastąpiło to 28 kwietnia 2005 r. Ze strony gminy słowackiej porozumienie podpisał Starosta Obec Mošovce - Jan Żirko.

Porozumienia dotyczą:
a) wspierania wymiany własnych informacji i doświadczeń w dziedzinie gospodarki, ekologii, oświaty, kultury, sportu i turystyki,
b) umożliwienia nawiązywania kontaktów pomiędzy podmiotami samorządowymi gospodarczymi oraz społecznymi funkcjonującymi na terenie miejscowości będącymi stronami porozumienia,
c) umożliwienia wzajemnego uczestnictwa w realizowanych projektach kulturalnych oświatowych, sportowych, turystycznych i gospodarczych,
d) realizowania projektów w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz kolejnych projektów według potrzeb.

Działania te są realizowane w zgodzie z zasadami pokoju, przyjaźni, równości, wzajemnej korzyści, szacunku i zaufania celem zabezpieczenia postępu oraz dobra obywateli miejscowości.

Innym rodzajem współpracy, jaki nawiązała Gmina Kozy jest partnerstwo zagraniczne w projektach inwestycyjnych związanych z pozyskiwaniem środków unijnych. W roku 2009 Rada Gminy Kozy uchwałą Uchwała Nr XXVI/197/09 Rady Gminy Kozy z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie podjęcia współpracy z Žilińskim Krajem Samorządowym w celu realizacji projektu pod nazwą „Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic - remont teatru w Žilinie oraz pałacu w Kozach" zgodziła się na podpisanie porozumienia z władzami województwa Żylińskiego. Celem współpracy w ramach projektu jest jego zgłoszenie do Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 celem uzyskania dofinansowania na wskazane w projekcie zadania.

Jeszcze innym rodzajem współpracy jaka nawiązywana jest podczas realizacji wspólnych działań gospodarczych są deklaracje w formie listów intencyjnych  Dwie z prowadzonych inwestycji w Kozach,  realizowane były na podstawie listu intencyjnego przy wsparciu merytorycznym oraz technicznym Gminy Jasienica.

 


Bip