Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy

Gminna Społeczna Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Kozach

Gminna Społeczna Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Kozach Gminna Społeczna Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego została powołana Zarządzeniem nr 9/20 Wójta Gminy Kozy z dnia 16 stycznia 2020 roku.
Jest ona organem doradczym Wójta Gminy Kozy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Kozy.

W jej skład wchodzą:
Przemysław Jakubowski - Przewodniczący Rady BRD
Sebastian Harężlak - wyznaczony pracownik Urzędu Gminy w Kozach - Sekretarz Rady BRD
Mateusz Barabasz - członek Rady BRD
Leszek Baścik - członek Rady BRD
Patryk Nowak - członek Rady BRD

Celem działania Rady BRD jest inicjowanie i koordynowanie optymalnych działań zmierzających do zapewnienia poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym na terenie Gminy Kozy, poprzez realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zarządzenie Nr 9)20 z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Społecznej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.pdf

************************
Dane kontaktowe do GSRBRD w Kozach: 


adresu poczty e-mail: GSRBRD@kozy.pl 

*************************

Podejmowane działania i publikacje (narastająco):

- Publikacja z dnia 29.05.2020 roku Facebook.com/KozianskieWiadomosci/ 29.05.2020   Z działań GSRBRD - 17 marca 2020r.

- Wiosek do UG Kozy w sprawie ustanowienia stref ruchu na gminnych drogach wewnętrznych.

- Wniosek do UG Kozy w sprawie wystąpienia do Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej w sprawie ograniczenia prędkości na drogach powiatowych: ul. Jana III Sobieskiego oraz ul. Witosa w Kozach.

- II posiedzenie GSRBRD w Kozach odbyło się w dniu 20.05.2020 roku.

- Publikacja z dnia 24.03.2020 r. Facebook.com/KozianskieWiadomosci/ 24.03.2020   Z działań GSRBRD - 24 maja 2020 r.


- Pierwsze sprawdzenie/audyt infrastruktury drogowej w dniu 14 marca 2020 roku, sporządzenie Sprawozdania z dnia 17 marca 2020 roku, które wraz z wnioskami zostało przedstawione Wójtowi Gminy Kozy.

- Pismo do Posterunku Policji w Kozach o udzielenie pomocy w zakresie podania informacji dotyczących odnotowanych zdarzeń w ruchu drogowym na terenie Gminy Kozy w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 20 lutego 2020 roku.

- I posiedzenie GSRBRD w Kozach odbyło się w dniu 20.02.2020 roku.

 

Aktualności powiązane z działem: Gminna Społeczna Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Kozach
Z działalności GSRBRD - 24 maja 2020 r. Z działalności GSRBRD - 17 marca 2020 r.