Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Do 15. marca trwa nabór kandydatów do Śląskiej Rady ds. Seniorów II kadencji

Poniedziałek, 4 marca 2019 aktualności / ostrzeżenia-komunikaty-ogłoszenia
Do 15. marca trwa nabór kandydatów do Śląskiej Rady ds. Seniorów II kadencji
Śląska Rada ds. Seniorów jest organem o charakterze opiniująco – doradczym i inicjatywnym działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej, przy Marszałku Województwa Śląskiego. Rada reprezentuje środowiska osób starszych oraz ekspertów w zakresie polityki senioralnej na poziomie regionalnym.
W naborze mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 rok życia, mieszkają i działają na terenie województwa śląskiego, nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej oraz uczestniczą w pracach podmiotów działających na rzecz osób starszych i polityki senioralnej.

********

W naborze mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 rok życia, mieszkają i działają na terenie województwa śląskiego, nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej oraz uczestniczą w pracach podmiotów działających na rzecz osób starszych i polityki senioralnej.

Szczegółowe informacje kliknij link - ogłoszenie o naborze.

Zgłoszenia kandydatury należy dokonać wysyłając wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy kandydata ubiegającego się o członkostwo w Śląskiej Radzie ds. Seniorów w terminie do 15 marca 2019 roku na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice lub składając go osobiście w kancelarii Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego II piętro pok. 215, czynnej w dni powszednie w godzinach od 7.30 do 15.30, z dopiskiem na kopercie „Śląska Rada ds. Seniorów” (o terminie wpływu nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data i godzina wpływu do kancelarii Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego).

Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pod numerem telefonu 32/730 68 96 lub drogą mailową – zapytania proszę kierować na adres: oszewczyk@rops-katowice.pl.

Załączniki:

Szczegółowe informacje zawarto na stronie: https://rops-katowice.pl/2019/03/01/trwa-nabor-kandydatow-do-slaskiej-rady-ds-seniorow-ii-kadencji/