Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy - Przyjazne Miejsce
Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Diagnoza społeczna w Gminie Kozy - podsumowanie

Czwartek, 11 lipca 2019 aktualności / wydarzenia kulturalne
Diagnoza społeczna w Gminie Kozy - podsumowanie
Publikacja prezentuje wyniki badań zrealizowanych w Gminie Kozy w czerwcu 2019 roku w ramach realizacji projektu „Magiel kultury”. Diagnoza społeczności lokalnej polegała na szukaniu odpowiedzi na pytania jakimi metodami dotrzeć do wyizolowanych kulturalnie mieszkańców Kóz, jak wzmocnić ich zaangażowanie w życie kulturalne gminy oraz jakie działania podjąć aby mieszkańcy korzystali z oferty kulturalnej. Jej wynik będzie stanowić odniesienie przy wyznaczaniu kierunku działań kulturalnych ...

Zapraszamy do lektury wyników badań  na stronę Domu Kultury
***

O przyjętych metodach badań czytamy w opracowaniu:
(...)
Istnieje problem z dotarciem informacji kulturalnych do mieszkańców, a najbardziej zaniedbaną grupą są osoby w wieku produkcyjnym, bo najszersza oferta Domu Kultury w Kozach skierowana jest do dzieci i seniorów. Przede wszystkim z tego powodu między innymi przy zestawieniach wyników niektórych badań, wyszczególniamy informacje o grupie osób dorosłych, czynnych zawodowo.

W oparciu o ostatnie badania wykonywane w gminie Kozy przez studentów do prac dyplomowych stwierdzono, że istnieją obszary na których życie społeczne odbywa się bez jakiegokolwiek kontaktu z instytucjami kultury, a istniejąca oferta znajduje znikome zainteresowanie. Dowiedziono, że ze względu na niewielką odległość od Bielska-Białej oraz mając poczucie, że w Kozach nie ma ciekawych propozycji, to właśnie w Bielsku Kozianie najczęściej pracują i toczą swoje życie, traktując rodzimą miejscowość jak swoistą sypialnię.

W celu uzyskania najbardziej rzetelnego i wiarygodnego obrazu potrzeb i opinii mieszkańców, a przede wszystkim dotarcia do najbardziej wyizolowanych kulturalnie osób i regionów w miejscowości, zdecydowaliśmy się na kilka dróg pozyskania informacji. Postanowiliśmy połączyć w obecnej diagnozie różne metody badań socjologicznych w formie zogniskowanych wywiadów grupowych, kwestionariuszy ankiety i szeroko zakrojonych działań animacyjnych.
(...)

Z analizy ankiet poszerzonym o inne dane - wynika:

Z obecnie przeprowadzonych badań wynika, że:

Mieszkańcy najchętniej uczestniczyliby we wspólnych zajęciach z dziećmi przeznaczonych dla całych rodzin.

Warto wziąć pod uwagę przeniesienie niektórych działań ze ścisłego centrum, choćby na teren licznych placów zabaw, które powstały na przestrzeni ostatnich lat w różnych zakątkach Kóz.

Najwięcej badanych zadeklarowało chęć uczestnictwa w zajęciach lub wykładach związanych z jakże aktualnym obecnie tematem kultywowania tradycji ekologicznej powiązanej z zielarstwem i naturalnym stylem życia.
Zainteresowaniem cieszą się też zajęcia fotograficzne i taneczne.
 
Ważną wskazówką dla instytucji kultury, chcących skorzystać z tej diagnozy społecznej jest fakt, że mieszkańcy są bardzo zadowoleni z organizowanych w Kozach imprez plenerowych i chcą ich jeszcze więcej.

Wiele osób sugerowało nawet cykliczne plenerowe spotkania niedzielne „po kościele“ w formie festynów w parku.

Fakt, że nowe władze samorządowe wychodzą do mieszkańców i pokazały to chociażby na ostatnich Dniach Kóz, likwidując tzw. strefę VIP i bawiąc się z wszystkimi, biorąc udział w konkurencjach sportowych, pozostał zauważony przez ankietowanych, którzy wiele razy wyrażali to w propozycjach zmian: „ więcej imprez typu ostatnich Dni Kóz, integracji mieszkańców z wójtem i radnymi”.

Największym problemem odbiorców kultury w Kozach jest brak czasu.
Aby w społeczeństwie przeciążonym obowiązkami i wszechobecną reklamą dotrzeć do osób niebiorących lub biorących sporadyczny udział w życiu kulturalnym – trzeba znacznie wzmocnić i zróżnicować promocję działań.

Problem promocji działań kulturalnych był wielokrotnie poruszany przez respondentów, co świadczy o tym, że nadal jest bardzo aktualny.

Niezbędne okazuje się stałe zamieszczanie bardziej szczegółowych informacji w Internecie; na stronach placówek i portalach społecznościowych, i to ze znacznie większym niż dotychczas wyprzedzeniem i większą częstotliwością uaktualnień materiałów publikowanych w sieci.

Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji zdaje się być wykorzystanie aplikacji BLISKO, ponieważ jest to informator o potencjalnie największym zasięgu

Mieszkańcy wnioskują też o zamieszczanie plakatów również bezpośrednio przy wejściach do sklepów czy szkół oraz ulotki w różnych punktach usługowych.

Kolejną barierą wydaje się być brak nawyku przebywania Kozian we wspólnej przestrzeni.

Dom Kultury nie posiada otwartego zawsze i dla wszystkich miejsca spotkań (np. o charakterze klubowym), a Pałac Czeczów uchodzi za zbyt reprezentacyjny i elegancki, żeby ze swobodą móc wyrażać się artystycznie.

Wspaniałą przestrzenią do wszelakich akcji jest park dworski, ale tylko w pogodne dni.

Nadzieją napawają plany związane z zagospodarowaniem terenu kamieniołomu, co nie zmienia faktu, że otwarty klub kulturalny powinien raczej znajdować się w centrum miejscowości, w przestrzeni dostępnej dla możliwie największej liczby osób.


Zapraszamy mieszkańców do lektury analizy i wyników badań  na stronę Domu Kultury
oraz zaproponowania rozwiązań tej kwestii i podjęcie inicjatywy
w konkursie
Magiel kultury

***
Opracowanie materiałów i analiza badań: Sylwia Drewnicka; Współpraca: Sabina Piskorek-Oczko; Wydawca: Dom Kultury w Kozach,  publikacja zajmuje 25 stron