Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy

Dane statystyczne za rok 2019

W  roku 2019 roku , w Gminie Kozy: urodziło się 136 dzieci, zmarły 143 osoby, związek małżeński zawarło 101 mieszkańców.
Na koniec 2019 roku gmina Kozy liczyła 12 980 mieszkańców! 
Nadal jesteśmy najliczniej zamieszkałą wsią w Polsce!

 ***
Urząd Stanu Cywilnego w Kozach rejestruje fakty z zakresu stanu cywilnego. Dotyczy to zawartych małżeństw, zgonów, urodzeń, które miały miejsce na terenie gminy Kozy. W większości przypadków zdarzenia te dotyczą mieszkańców naszej gminy. Sporządzane są również akty, dotyczące zdarzeń powstałych za granicą i są wpisywane do rejestru stanu cywilnego.

Ewidencja ludności:
urodziło się 136 dzieci, w tym 72 chłopców i 64 dziewczynki (w 2018 r. - 138 dzieci)
najpopularniejsze imiona wybierane dla chłopców to Franciszek, a dla dziewczynek Emilia
zmarły 143 osoby, w tym 69 mężczyzn i 74 kobiet (w 2018 r. - 117 osób) - najwięcej od 20 lat!
związek małżeński zawarło 101 mieszkańców, 54 mężczyzn i 47 kobiet (w 2018 r. - 130 osób)
 

Na koniec 2019 roku gmina Kozy liczyła  12 980  mieszkańców:
w tym 6248  mężczyzn i 6732 kobiety (w 2018 r. - 12 941 mieszkańców):


- 12 815 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały ( w tym 16 obcokrajowców)

- 165 mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy ( w tym 27 obcokrajowców)

 
Najpopularniejsze nazwiska w gminie Kozy:

Honkisz (250 osób),
Handzlik (231 osób),
Jurzak (173 osoby),
Malarz (171 osób),
Nycz (160 osób)
dla porównania statystyki lata: 1989 - 2018
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego w Kozach rejestruje fakty z zakresu stanu cywilnego.
Dotyczy to zawartych małżeństw, zgonów, urodzeń, które miały miejsce na terenie gminy Kozy.                     
W większości przypadków zdarzenia te dotyczą mieszkańców naszej gminy.
Sporządzane są również akty, dotyczące zdarzeń powstałych za granicą i są wpisywane do rejestru stanu cywilnego.

 
Sporządzono:
 

  56  aktów małżeństwa (w 2018 r. - 86 aktów małżeństwa),  z tego:
- 33   akty małżeństwa dotyczących ślubów wyznaniowych (w 2018 r. - 50 aktów),
- 20   aktów małżeństwa dotyczących ślubów cywilnych (2018 r. - 28 aktów),
-   3   aktów małżeństwa dotyczące ślubów zawartych za granicą, wpisanych do rejestru na wniosek osoby zainteresowanej  /Niemcy -2, Wielka Brytania -1/ (w 2018 r. -
8 aktów)

- 80 aktów zgonu (w 2018 r. - 73 akty),  w tym 4 akty dotyczące zgonów za granicą, wpisanych do rejestru /Francja, Austria, Egipt, Niemcy/
- 20 aktów urodzenia dotyczących urodzeń za granicą, wpisanych do rejestru, /Wielka Brytania – 9, Irlandia – 4, Niemcy – 4, Czechy – 1, Islandia – 1, USA -1/ (w 2018 r. - 13 aktów)

W 2019 roku 456 par z naszej gminy obchodziło swoje jubileusze małżeńskie: 
porcelanowe gody (20 lat) - 64 pary,
srebrne gody (25 lat) - 71 par,
perłowe gody (30 lat) - 63 pary,
koralowe gody (35 lat) - 75 par,
rubinowe gody (40 lat) - 69 par,
szafirowe gody (45 lat) - 51 par,
złote gody (50 lat) - 30 par,
platynowe gody (55 lat) - 21 par,
diamentowe gody (60 lat) - 9 par,
żelazne gody (65 lat) - 3 pary.

oprac. USC (LG)