Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy - Przyjazne Miejsce
Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Dalej trwa akcja zadymiania sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacyjnych do budynków na terenie miejscowości Kozy

Dalej trwa akcja zadymiania sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacyjnych do budynków na terenie miejscowości Kozy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach informuje iż w dniach:
1. Od 19 lutego 2020r. do 20 lutego 2020r.
2. Od 24 lutego 2020r. do 27 lutego 2020r.
3. Od 2 marca 2020 r.  do  5 marca 2020r.
w godzinach 8:00 – 15:00 będzie prowadzona akcja zadymiania sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacyjnych do budynków na terenie miejscowości Kozy w rejonie ulic:

1)    Beskidzka

2)    Bagrówka

3)    Bażantów

4)    Choinkowa

5)    Chrobacza

6)    Cyprysów

7)    Działy

8)    Górska

9)    Grzybia

10)    Herbaciana

11)    Jasna

12)    Krakowska

13)    Kręta

14)    Leśna

15)    Ludowa

16)    Miła

17)    Panienki

18)    Paproci

19)    Piaskowa

20)    Prosta

21)    Równa

22)    Serdeczna

23)    Skośna

24)    Słoneczna

25)    Sosnowa

26)    Wczasowa

27)    Willowa

28)    Zamkowa

29)    Zjazdowa

30)    Źródlana

Akcja ta ma na celu sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej, likwidację nielegalnych przyłączy, ujawnienie nielegalnego podłączenia wód opadowych i drenażowych do kanalizacji.

W związku z tym prosimy Państwa o sprawdzenie, gdzie włączona jest instalacja odprowadzająca wody opadowe i drenażowe z Państwa posesji. Włączenie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej powoduje zmniejszenie możliwości odbioru ścieków przez istniejącą instalację podczas intensywnych deszczy, co w konsekwencji prowadzi do lokalnych podtopień lub zalewania niżej położonych nieruchomości.

Odprowadzanie deszczówki do kanalizacji sanitarnej jest niezgodne z przepisami i powoduje wzrost kosztów funkcjonowania całego systemu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalniami ścieków i pompowniami ścieków włącznie, co przekłada się bezpośrednio na wzrost cen oczyszczenia 1 m3 ścieków i dotyka ostatecznie wszystkich klientów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach.

Przypominamy, iż zgodnie z przepisami Ustawy  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2019r. poz. 1152 ), tj. :

- Art. 28 ust. 4

„Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł”.

- Art. 28 ust. 5

„ W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.”

Sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej będzie wykonane za pomocą generatora nietoksycznego dymu – zimna para. Dym ten jest całkowicie nieszkodliwy, bezwonny, bezpieczny dla ludzi i zwierząt. W przypadku pojawienia się dymu w pomieszczeniach zalecamy przewietrzenie pomieszczeń, a pojawienie się dymu w budynku świadczyć może o niewłaściwie działającej instalacji wewnętrznej budynku