Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy

Cyfrowa gmina

Cyfrowa gmina
W listopadzie 2021 roku Gmina Kozy złożyła wniosek o przyznanie grantu w ramach konkursu ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, którego celem jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

W dniu 26.01.2022 roku podpisano Umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Wartość przyznanego grantu wynosi 105 236,40 zł.

Realizacja niniejszego projektu ma na celu podniesienie cyberbezpieczeństwa Gminy Kozy – Urzędu Gminy oraz połączonych z nią jednostek organizacyjnych, zapewniając im odpowiedni poziom zabezpieczeń w infrastrukturze informatycznej. Wpłynie to na możliwość rozwoju świadczonych usług oraz bezpieczeństwo przetwarzanych w nich danych, jakość połączeń i ciągłość działania na wypadek awarii.

Realizacja projektu ponadto przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19 w latach 2020/21.

W ramach przedmiotowego projektu zagwarantowanie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych zostanie zapewnione poprzez rozbudowę zabezpieczeń logicznych, zakup specjalistycznego oprogramowania oraz wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa.