Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Co to jest Śląska Karta Seniora i jak działa?

Co to jest Śląska Karta Seniora i jak działa?
Jest to oferta specjalnych usług, ulg oraz szczególnych uprawnień pozwalających na udostępnienie zasobów instytucji kultury, rekreacji i edukacji na terenie Województwa Śląskiego w celu dodatkowego wsparcia i wzbogacenia życia osób, które ukończyły 60 roku życia.
Przewiduje włączenie do projektu różnych innych partnerów, w szczególności z sektora prywatnego i jednostek samorządu terytorialnego.

więcej kliknij link: https://seniorzy.slaskie.pl/content/dzial_slaska_karta_seniora

O śląskiej karcie seniora ...

 

Co to jest Śląska Karta Seniora?

Jest to oferta specjalnych usług, ulg oraz szczególnych uprawnień pozwalających na udostępnienie zasobów instytucji kultury, rekreacji i edukacji na terenie Województwa Śląskiego w celu dodatkowego wsparcia i wzbogacenia życia osób, które ukończyły 60 roku życia.
Mogą skorzystać z nich na podstawie okazanego dowodu osobistego.

Usługi realizowane w ramach Śląskiej Karty Seniora są oferowane przez partnerów projektu. Na etapie rozpoczęcia wdrażania projektu jego bazowymi partnerami są podmioty powiązane strukturalnie i kapitałowo z Województwem Śląskim - wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i wojewódzkie osoby prawne. Jednakże mając na uwadze dążenie do zapewniania seniorom dostępu do jak najszerszej oferty, przewiduje się włączenie do projektu innych partnerów, w szczególności z sektora prywatnego i jednostek samorządu terytorialnego.

Kto jest uprawniony do korzystania ze Śląskiej Karty Seniora?

Grupą uprawnioną do korzystania ze Śląskiej Karty Seniora są osoby, które ukończyły 60 rok życia. Dokumentem legitymacyjnym umożliwiającym skorzystanie z uprawnień oferowanych w projekcie jest dowód osobisty. Jest to rozwiązanie wygodne, korzystne i tanie w realizacji.Partnerzy

 Na terenie województwa śląskiego obserwowany jest proces demograficznego starzenia się społeczeństwa. Mając na uwadze powyższe tendencje oraz dostrzegane potrzeby i wskazywane rekomendacje w zakresie kształtowania środowiska przyjaznego osobom starszym, proponujemy wprowadzenie Śląskiej Karty Seniora w ramach programu Śląskie dla Seniora.

Celem projektu jest zapewnienie dodatkowego wsparcia dla osób 60+ m.in. poprzez zaoferowanie im specjalnych usług, ulg i szczególnych uprawnień przez instytucje kultury, rekreacji i edukacji. Dokumentem legitymacyjnym, a tym samym, umożliwiającym skorzystanie z powyższej oferty będzie dowód osobisty, który potwierdzi wiek – 60 lat lub więcej. Wybór dowodu osobistego jako dokumentu potwierdzającego możliwość skorzystania z projektu to rozwiązanie korzystne i efektywne z uwagi na powszechny dostęp do dowodu osobistego i wygodę dla seniorów, a także obniżenie kosztów realizacji projektu (nie ma potrzeby opracowywania i druku dodatkowych kart).

Specjalne usługi oraz ulgi i/lub szczególne uprawnienia dla osób starszych będą oferowane przez partnerów projektu. Na etapie rozpoczęcia wdrażania projektu jego bazowymi partnerami będą podmioty powiązane strukturalnie i kapitałowo z Województwem Śląskim - wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i wojewódzkie osoby prawne w tym:

Mając na uwadze dążenie do zapewniania seniorom dostępu do jak najszerszej oferty, przewidujemy również współpracę z partnerami z sektora prywatnego i jednostek samorządu terytorialnego.

Koordynowanie działań związanych ze wdrażaniem projektu, powierzone zostanie Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ze względu na charakter jego statutowej działalności. Działania Ośrodka będą obejmowały m.in. prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych; zachęcanie nowych partnerów do włączenia się w działania na rzecz seniorów i weryfikację ich zgłoszeń; gromadzenie i analizowane danych dotyczących wdrożenia projektu.

Jak zostać partnerem? Informacja dla przedsiębiorców i innych instytucji na temat sposobu przystąpienia do projektu Śląskie dla Seniora – Śląska Karta Seniora w charakterze partnera

Zapraszamy przedsiębiorców i inne zainteresowane podmioty do przystąpienia w charakterze partnera do projektu Śląskie dla Seniora – Śląska Karta Seniora. Udział w projekcie wiąże się z nieodpłatnym przyznaniem osobom starszym tj. w wieku 60 lat lub więcej specjalnej oferty usług i/lub ulg i uprawnień. Dokumentem legitymacyjnym jest ważny dowód osobisty potwierdzający możliwość skorzystania z projektu.

Partnerzy projektu uzyskują wyjątkową szansę, aby:

  • podkreślić swój wizerunek jako podmiotu otwartego na inicjatywy społeczne i przyjaznego osobom starszym, 
  • stać się częścią budowanego na terenie województwa śląskiego systemu wspierania seniorów, co z pewnością zostanie docenione przez mieszkańców regionu,
  • pozyskać nowych klientów, dzięki zwiększeniu rozpoznawalności.

Partnerzy otrzymają do wykorzystania materiały promocyjne (naklejki oraz ulotki). Ponadto informacja o specjalnej ofercie i/lub ulgach zamieszczona zostanie na stronie internetowej projektu seniorzy.slaskie.pl (w zakładce „Oferta dla seniora”).

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do projektu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, a następnie o jego przesłanie w wersji elektronicznej na adres oszewczyk@rops-katowice.pl oraz drogą pocztową do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice).

Po otrzymaniu zgłoszenia koordynator projektu dokona oceny jego kompletności i poprawności. Następnie zainteresowany podmiot zostanie poinformowany pisemnie o przystąpieniu do projektu. Jednocześnie koordynator może zwrócić się z prośbą o uzupełnienie formularza, w przypadku gdy dostrzeże braki lub uchybienia mogące utrudniać realizację projektu.

Szczegółowych informacji na temat projektu i sposobu dołączenia do grona partnerów udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, pod numerem telefonu – 32 730 68 96.

Formularz zgłoszeniowy


Zachęcamy do udziału w projekcie seniorów i instytucje z naszego terenu !

 więcej wiadomości dla seniorów- kliknij link:http://seniorzy.slaskie.pl/