Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy

Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym na ul. Akacjowej w Kozach

W dniu 22 marca 2017r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego podpisano umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym na ul. Akacjowej w Kozach”.

Głównym celem inwestycji jest rozwój rekreacji, aktywności fizycznej i podniesienie atrakcyjności Gminy Kozy, a tym samym obszaru LGD Ziemia Bielska, poprzez stworzenie nowej  infrastruktury do spędzania czasu wolnego dzieci wraz z rodzinami dzięki budowie oraz wyposażeniu placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym.

Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie nawierzchni bezpiecznych oraz nawierzchni piaskowych. Oprócz tego zamontowane zostaną różne zabawki (np. huśtawki, piaskownice, zestawy zabawowe), elementy małej architektury (np. ławki, kosze na śmieci).

Efektem końcowym prac budowlanych będzie nowoczesny, przystosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i ogólnodostępny plac zabaw.
Środki finansowe na realizację zadania pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Aktualności powiązane z działem: Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym na ul. Akacjowej w Kozach
Place Zabaw w nowym, gminnym przedszkolu na ul. Akacjowej w Kozach