Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy – Etap Xc obejmujący rejon: Małe Kozy, Wróblowice oraz Etap Xd obejmujący rejon: Stary Dwór

W 2020 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach poddziałania „wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina Kozy w ramach powyższego naboru złożyła wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy – Etap Xc obejmujący rejon: Małe Kozy, Wróblowice oraz Etap Xd obejmujący rejon: Stary Dwór”.

10 lutego 2021 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Listę operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla przedmiotowego naboru. Gmina Kozy znalazła się na tej liście i uzyskała możliwość wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej.

Umowa o przyznanie pomocy została podpisana w dniu 9 marca 2021 roku pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Gminą Kozy co stanowiło zakończenie procedury aplikowania o środki trwającej od kwietnia 2020 roku. Beneficjentowi, na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy została przyznana pomoc w wysokości do 2 000 000 zł co stanowi do 63,63 %  poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Planowana całkowita wartość zadania (bez kosztów związanych z odtworzeniem nawierzchni) na chwilę obecną wynosi 3 940 088,57 zł, a wartość kosztów kwalifikowalnych 3 203 324,04 zł. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Rozstrzygnięcie tej procedury pokaże także rzeczywiste koszty wykonania operacji, której realizacja w okresie pandemii nie należy do najłatwiejszych i najtańszych.

W ramach robót budowlanych planuje się wykonać 4,83 km systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych. Obszar Gminy Kozy, który objęty będzie pracami związanymi z budową kanalizacji sanitarnej to rejon Małych Kóz, Wróblowic oraz Starego Dworu.

Celem operacji jest poprawa warunków zamieszkiwania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Kozy, poprzez udostępnienie mieszkańcom oraz przedsiębiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą na jej obszarze sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej odprowadzenie ścieków gospodarczo-bytowych do oczyszczalni poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy.

Niniejsze zadnie stanowi dopełnienie prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ramach prowadzonych obecnie prac na projekcie pn.”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy – etap X”.