Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy

Bezpieczeństwo i porządek publiczny - Posterunek Policji w Kozach i OSP

Zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym również z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej przeciwpowodziowej...

Do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego zobowiązane są wszystkie organy władzy i administracji państwowej, szczególnie instytucje wyspecjalizowane w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego, jak np. Policja, Państwowa Straż Pożarna, które to służby w realizacji swoich zadań wspierane są w naszej gminie przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej.

Celem zabezpieczenia realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, rok rocznie w budżecie gminy zabezpiecza się środki finansowe z przeznaczeniem na utrzymanie jednostki OSP, zapewnienie jej gotowości bojowej, zakupy sprzętu przeciwpożarowego, wyszkolenie i prowadzenie remontów baz lokalowych. Nasza  jednostka OSP wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego /dodatkowo dotowane są z budżetu Państwa/.

Posterunek Policji w Kozach  czynny jest codziennie od godziny 6:00 do godziny 22:00.
Z uwagi na specyfikę służby (patrol i obchód) policjanci pełnią służbę przeważnie poza obiektem. Przy drzwiach wejściowych znajduje się panel łączności umożliwiający bezpośrednie połączenie telefoniczne z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej (całodobowo), dyżurnym Komisariatu Policji w Kobiernicach (całodobowo) oraz kierownikiem Posterunku Policji w Kozach (jeżeli jest na miejscu i pełni służbę). Posterunek jest wspierany przez policjantów Komisariatu Policji w Kobiernicach, jednostkę nadrzędną, która zapewnia obsługę zdarzeń w przypadku nieobecności na miejscu innych policjantów. Każdy mieszkaniec Kóz może spotkać się na miejscu z kierownikiem lub dzielnicowymi w sprawach dotyczących między innymi: przestępstw, wykroczeń, lokalnych zagrożeń i nieprzestrzegania przepisów miejscowego prawa.
 
Plany Działań Priorytetowych od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. 

Plany Działań Priorytetowych od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.