Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy - Przyjazne Miejsce
Gmina Kozy

Bezpieczeństwo i porządek publiczny - Posterunek Policji w Kozach i OSP

Zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym również z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej przeciwpowodziowej...

Do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego zobowiązane są wszystkie organy władzy i administracji państwowej, szczególnie instytucje wyspecjalizowane w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego, jak np. Policja, Państwowa Straż Pożarna, które to służby w realizacji swoich zadań wspierane są w naszej gminie przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej.

Celem zabezpieczenia realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, rok rocznie w budżecie gminy zabezpiecza się środki finansowe z przeznaczeniem na utrzymanie jednostki OSP, zapewnienie jej gotowości bojowej, zakupy sprzętu przeciwpożarowego, wyszkolenie i prowadzenie remontów baz lokalowych. Nasza  jednostka OSP wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego /dodatkowo dotowane są z budżetu Państwa/.

Posterunek Policji w Kozach  czynny jest codziennie od godziny 6:00 do godziny 22:00. Z uwagi na specyfikę służby (patrol i obchód) policjanci pełnią służbę przeważnie poza obiektem. Przy drzwiach wejściowych znajduje się panel łączności umożliwiający bezpośrednie połączenie telefoniczne z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej (całodobowo), dyżurnym Komisariatu Policji w Kobiernicach (całodobowo) oraz kierownikiem Posterunku Policji w Kozach (jeżeli jest na miejscu i pełni służbę). Posterunek jest wspierany przez policjantów Komisariatu Policji w Kobiernicach, jednostkę nadrzędną, która zapewnia obsługę zdarzeń w przypadku nieobecności na miejscu innych policjantów. 
Każdy mieszkaniec Kóz może spotkać się na miejscu z kierownikiem lub dzielnicowymi w sprawach dotyczących między innymi: przestępstw, wykroczeń, lokalnych zagrożeń i nieprzestrzegania przepisów miejscowego prawa.
Do służby w Posterunku Policji w Kozach zaplanowano etatowo dziewięciu policjantów, są to: kierownik, dwóch dzielnicowych i policjanci Zespołu Patrolowego. Poniżej przedstawimy kierownika i dzielnicowych.

aspirant sztabowy Roman Szybiak - kierownik posterunku Policji w Kozach
W Policji służy od 2005 roku, najpierw w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Bielsku-Białej, następnie w Zespole Patrolowym Komisariatu Policji w Jasienicy, a od 2008 roku w Zespole Dzielnicowych Komisariatu Policji w Jasienicy. Był członkiem Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jasienicy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prywatnie,  członek Międzynarodowego Motocyklowego Klubu Stróżów Prawa Blue Knights LE MC. Telefon służbowy 727 032 543, 33 813 07 40

aspirant sztabowy

starszy aspirant Sebastian Harężlak - dzielnicowy rejonu Kóz Dolnych (Kozy, od ulic Bielskiej i Krakowskiej w stronę Pisarzowic)
Służbę w Policji rozpoczął w sierpniu 2005 roku. Od 2006 roku zajmował stanowisko policjanta Zespołu Patrolowego w Komisariacie Policji w Kobiernicach, gdzie przez pół roku powierzono mu również pełnienie obowiązków detektywa Zespołu Kryminalnego. Od września 2009 roku jest dzielnicowym rejonu Kozy Dolne. Od września 2013 roku do czerwca 2017 roku był dzielnicowym w dodatkowym rejonie obejmującym także miejscowość Kobiernice w gminie Porąbka. W związku z powstaniem Posterunku Policji w Kozach, od 1 lipca 2017 roku jego rejon służbowy ponownie obejmuje tylko Kozy Dolne.
Telefon służbowy: 727 032 525, 33 813 07 41,
e-mail: dzielnicowy.kobiernice56@bielsko.ka.policja.gov.pl

starszy aspirant

młodszy aspirant Marek Pawiński - dzielnicowy rejonu Kóz Górnych (Kozy, od ulic Bielskiej i Krakowskiej w stronę Hrobaczej Łąki) Służbę w Policji rozpoczął w 2006 roku. Od 2007 roku zajmował stanowisko policjanta Zespołu Patrolowego w Komisariacie Policji w Kobiernicach. Od 2012 roku wykonuje obowiązki dzielnicowego rejonu Kozy Górne. Od września 2013 roku do czerwca 2017 roku był  dzielnicowym w dodatkowym rejonie obejmującym także miejscowość Bujaków w gminie Porąbka. W związku z powstaniem Posterunku Policji w Kozach, od 1 lipca 2017 roku jego rejon służbowy ponownie obejmuje tylko Kozy Górne.
Telefon służbowy: 727 032 526, 33 813 07 42, e-mail: dzielnicowy.kobiernice57@bielsko.ka.policja.gov.pl


młodszy aspirant