Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy - Przyjazne Miejsce
Gmina Kozy

BESKIDZKI ZWIĄZEK POWIATOWO – GMINNY

Znowelizowane zapisy ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym narzucają na gminy obowiązek zapewnienia publicznego transportu zbiorowego na szczeblu lokalnym. 

W myśl ustawy o publicznym transporcie zbiorowym do zadań gmin w tym zakresie należy: planowanie, organizowanie oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.

Wykonywanie tych zadań może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. W celu wspólnej realizacji zadania ustawowego – funkcjonowania na terenie gmin powiatu bielskiego publicznego transportu zbiorowego podjęto decyzję o utworzeniu Związku Powiatowo – Gminnego, złożonego z dziewięciu gmin: Kozy, Bestwina, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice, Porąbka oraz Powiatu Bielskiego.

W związku z tym, w dniu 29 grudnia 2016 r. Rada Gminy  Kozy podjęła stosowne uchwały :

·         Uchwałę Nr XXIII/192/16 w sprawie utworzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego,

·         Uchwałę Nr XXIII/193/16 w sprawie przyjęcia Statutu Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego. 

Nowo powstały Związek przejmie zadania związane z organizacją oraz zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym na terenie Gmin Powiatu Bielskiego, umożliwiając tym samym tworzenie i realizację linii na poziomie powiatowym i gminnym, które obsługiwał będzie PKS.  Beskidzki Związek Komunikacyjny będzie również realizował zadanie związane z planowaniem rozwoju transportu, m.in.  poprzez ubieganie się o środki zewnętrzne na zakup nowego taboru. Przewidywany termin  uruchomienia działalności Związku to 1 lipca 2017 r.

Do tej pory Gminy powiatu bielskiego ( oprócz Gminy Czechowice-Dziedzice, która ma własne przedsiębiorstwo komunikacyjne) przekazywały Powiatowi Bielskiemu dofinansowanie - w formie dotacji celowej na częściowe pokrycie kosztów ponoszonych przez Powiat w związku ze świadczeniem usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Gmina Kozy od 2013 r. do chwili obecnej przekazała na ten cel kwotę 971 171,00 zł.

            Uczestnicy Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego pokrywać będą wydatki związane z funkcjonowaniem Związku, będą to m.in.  koszty utrzymania Biura Związku, koszty utrzymania Zarządu, inwestycji oraz koszty związane z zapewnieniem komunikacji pasażerskiej.

            Główny cel utworzenia Związku - zapewnienie mieszkańcom naszej Gminy dostępu do komunikacji autobusowej, bezpieczny przejazd  w godnych warunkach.

W marcu br. Związek ten został wpisany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji do Rejestru związków powiatowo-gminnych.

11 kwietnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej odbyło się  pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego, na którym wybrano Zarząd Związku. Związek będzie miał siedzibę w budynku PKS przy ul. Legionów

Wspólne wykonywanie zadań przez kilka samorządów może korzystnie wpłynąć na jakość transportu oraz na koszt jego wykonywania.

Bip