Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Badania ankietowe

Środa, 4 kwietnia 2018
Badania ankietowe
Jak informuje GUS na terenie całego kraju trwają badania statystyczne. Mogą być przeprowadzane także na terenie naszej gminy..
Aktualnie trwają badania:

od 3 kwietnia do 18 maja 2018 - Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w gospodarstwach domowych - SSI-10G,  SSI-10I
od 3 kwietnia do 20 kwietnia - Uczestnictwo w podróżach krajowych i zagranicznych 2018 roku
od 3 kwietnia do 22 czerwca - Europejskie badanie warunków życia

Wszystkie badania wykaz szukaj : TUTAJ

 ***

Główny Urząd Statystyczny, zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej, przeprowadza na terenie całego kraju badania ankietowe w wylosowanych gospodarstwach domowych i rolnych, w punktach sprzedaży detalicznej oraz na wytypowanych przejściach granicznych. Badania realizowane są przy pomocy ankieterów statystycznych, którzy będą się kontaktować z respondentami osobiście i telefonicznie. Na terenie województwa śląskiego za organizację i realizację badań ankietowych odpowiedzialny jest Urząd Statystyczny w Katowicach.

kliknij link - Wykaz badań ankietowych realizowanych w 2018 r. wraz z harmonogramem badań

Badanie statystyczne to szereg prac, które mają na celu poznanie struktury pewnej zbiorowości statystycznej.
Istnieje kilka rodzajów badań statystycznych:

– badania pełne lub ciągłe to badania, podczas których w sposób ciągłych obserwują zmieniające się w czasie zjawiska, a także nieprzerwanie i sukcesywnie poddają je analizie. Przykładem tego typu badania może być spis statystyczny, rejestracja powszechna oraz sprawozdawczość statystyczna.

– badania częściowe – badaniem obejmuje się wybraną część populacji, tzw. próbę losową. Uzyskane drogą badania wyniki są uogólniane na całą populację. Badania częściowe wykonuje się, gdy proces obserwacji wiąże się ze zniszczeniem lub uszkodzeniem badanego obiektu, a także gdy badana populacja jest zbyt duża, by można ją w całości objąć badaniem.

– badania okresowe to badania, które prowadzi się w określonych odstępach czasu, zazwyczaj w góry zaplanowanych.

– badania doraźne to badania, które podejmuje się w sytuacjach szczególnych, nie zaplanowanych wcześniej.

– tzw. metody pośrednie – interpolacja i ekstrapolacja. Interpolacja to badanie statystyczne, które polega na oszacowaniu hipotetycznej wartości cechy na podstawie pozostałych, znanych badającemu wartości. Natomiast ekstrapolacja to takie badanie statystyczne, które sprowadza się do oszacowania hipotetycznej wartości wykraczającej poza okres badania. Ten typ badania stosowany jest, gdy nie można lub nie ma potrzeby wykonywać ani pełnego, ani nawet częściowego badania statystycznego.

Główny Urząd Statystyczny, w skrócie GUS, to centralny organ administracji państwowej, którego zadaniem jest zbieranie i udostępnianie informacji statystycznych dotyczących przeróżnych dziedzin życia publicznego, a także niektórych dziedzin życia prywatnego. GUS podlega Prezesowi Rady Ministrów.

Na czele GUS stoi Prezes GUS, który wybierany jest na kadencję pięcioletnią. Prezesowi GUS podlegają wojewódzkie urzędy statystyczne, których jest 16. Ponadto, Prezes GUS prowadzi Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju i Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON).

GUS przeprowadza spisy powszechne. Pierwszy Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań przeprowadzony przez GUS miał miejsce w 1921 roku. Ostatni spis odbył się w roku 2011.

Istnieje lista konkretnych zadań urzędu statystycznego. Należą do nich m.in.:

– rozpoznawanie potrzeb analiz statystycznych

– organizacja i przeprowadzanie badań statystycznych i spisów powszechnych

– zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie danych statystycznych

– dokonywanie analiz i prezentacja danych statystycznych

– współdziałanie z oddziałami regionalnymi GUS

– prowadzenie rejestru REGON

– prowadzenie szkoleń z zakresu statystyki

– administracja infrastrukturą techniczną statystyki publicznej

Wszelkie badania statystyczne i ich wyniki i analizy prowadzone przez GUS są publikowane na stronie głównej urzędu, a także w formie roczników statystycznych. Ma do nich wgląd każda osoba prywatna, każda firma, urząd i instytucja.

Statystyka publiczna od wielu lat gości w Państwa domach. Z jej badań korzystają nie tylko organy państwa, przedsiębiorcy, studenci i uczniowie, ale też ogół społeczeństwa. Każdy z nas poszukuje informacji o swoim kraju, województwie, regionie, czy miejscowości. To, co się dzieje w społeczeństwie pokazują nie tylko spisy powszechne, ale również systematycznie prowadzone badania w zakresie gospodarstw domowych i ludzi je tworzących oraz gospodarstwa rolne.

Dzieje się tak również za sprawą ankieterów statystycznych, których udział w procesie realizacji badania jest kluczowy. Podstawowym zadaniem ankietera statystycznego jest realizacja badań w losowo wybranych gospodarstwach domowych, sprawne przeprowadzenie wywiadu oraz zebranie kompletnych i rzetelnych informacji.

Tak zgromadzone dane służą do różnych analiz, na ich podstawie opracowywane są publikacje dotyczące różnorodnych dziedzin życia. Dane te stanowią również podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych na niemal wszystkich szczeblach zarządzania (od struktur lokalnych po centralne).

Wyniki analiz prowadzonych w oparciu o zrealizowane badania są prezentowane w ogólnie dostępnych publikacjach Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej (Eurostat). Publikacje te dla Państwa wygody mają formę elektroniczną i papierową. Wiele z nich możecie Państwo znaleźć na stronie GUS www.stat.gov.pl

Pragnąc kontynuować podjętą misję w zakresie badań ankietowych, Główny Urząd Statystyczny zwraca się do Państwa z prośbą o udział w badaniach statystyki publicznej. Państwa przychylność wobec ankieterów statystycznych, czas im poświęcony, zapewnią wysoką jakość uzyskanych danych statystycznych.

Badania ankietowe realizowane z udziałem ankieterów statystyki publicznej


***

badania ankietowe -wszystko na ten temat - kliknij LINK

wykaz prowadzonych badań - kliknij LINK

kontakt w sprawie:  - kliknij LINK