Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Ankiety w sprawie wymiany kotłów do ogrzewania budynków !!!

Ankiety w sprawie wymiany kotłów do ogrzewania budynków !!!
Gmina Kozy przystąpiła do opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy w zakresie dotyczącym ograniczenia emisji zanieczyszczeń w budownictwie indywidualnym. Dokument ten wyznaczać będzie kierunki działań inwestycyjnych związanych z modernizacją źródeł ciepła oraz pozwoli na ubieganie się o środki zewnętrzne, które zostaną przeznaczone na dofinansowanie do wymiany starych źródeł ciepła dla właścicieli nieruchomości z naszej miejscowości. W związku z tym, począwszy od 25 sierpnia, za pośrednictwem Poczty Polskiej, zostaną rozdystrybuowane do mieszkańców Gminy ankiety wraz z pismem ze wstępnymi założeniami do Planu. Zainteresowanych tematem wymiany kotłów prosimy o rzetelne wypełnienie ankiety i zwrócenie jej do Urzędu Gminy osobiście, pocztą albo mailowo, w terminie do 20 września.
O kolejnych krokach w tym temacie będziemy Państwa informować za pośrednictwem naszej strony internetowej.
 • *****
  Szanowni Mieszkańcy Gminy Kozy
  /treść pisma kierowanego do wszystkich mieszkańców Kóz drogą pocztową/
  Gmina Kozy przystąpiła do opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy w zakresie dotyczącym ograniczenia emisji zanieczyszczeń w budownictwie indywidualnym. Dokument ten wyznaczać będzie kierunki działań inwestycyjnych związanych z modernizacją źródeł ciepła oraz pozwoli na ubieganie się o środki zewnętrzne, które zostaną przeznaczone na dofinansowanie do wymiany starych źródeł ciepła dla właścicieli nieruchomości z naszej miejscowości.
  Wstępnie założono możliwość:
  wymiany istniejących kotłów węglowych na gazowe lub węglowe 5 klasy emisji, zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012,
  wymiany istniejących kotłów gazowych z otwartą komorą spalania na nowe
  kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania i/lub kondensacyjne,
  wymiany kotłów węglowych na kotły zasilane biomasą 5 klasy emisji, zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012.
   
  Jednym z kluczowych etapów w trakcie opracowywania dokumentów jest zebranie podstawowych danych budowlano-energetycznych i zamierzeń inwestycyjnych od właścicieli nieruchomości. Posłużą one do opracowania harmonogramu realizacji zadań oraz zaplanowaniu budżetu na ich realizację.
  W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą do Państwa o wypełnienie załączonej deklaracji i złożenie jej do dnia 20 września 2017 r.
   Jednocześnie wypełniający deklarację właściciel nieruchomości:
  oświadcza, że posiada prawo do dysponowania wymienioną w ankiecie nieruchomością na cele budowlane,
  wyraża zgodę na wykorzystanie zawartych w niej danych dla potrzeb opracowania aktualizacji PGN przez gminę Kozy,
  wstępnie deklaruje podjęcie wskazanych w ankiecie zadań inwestycyjnych, przy wsparciu środków pozyskanych przez gminę Kozy i jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że
  w przypadku braku ich podjęcia, może zostać wykluczony z podobnych działań organizowanych przez Gminę w przyszłości.
   
  Ankiety należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Kozy do dnia 20 września 2017 r. bądź przesłać na adres e-mail: m.zyrek@kozy.pl
   
  Szerszych informacji udziela:
  wykonawca dokumentacji – Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A., ul. Legionów 57, 43-300 Bielsko-Biała – p. Dominika Florek, tel. 512-943-201
  Urząd Gminy Kozy, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy, tel. 33 829- 86-68.
   
  Zachęcamy również do śledzenia strony internetowej: www.kozy.pl, na której na bieżąco przedstawiane będą informacje na temat postępów prac nad przygotowaniem aktualizacji.
   
Poniżej w tej sprawie ankieta i pismo (w formacie pdf) 

PISMO - kliknij
ANKIETA - kliknij