Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy - Przyjazne Miejsce
Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

AKTUALNOŚCI

Obsługa klientów przez ZUS od 16 do 27 marca 2020 r.

W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego - w trosce o bezpieczeństwo naszych klientów - informujemy Państwa, że w okresie od 16 do 27 marca 2020 r. nadal funkcjonuje w ZUS w sposób niezakłócony obsługa klientów w Centrum Obsługi Telefonicznej.
Do Państwa dyspozycji jest ogólnopolska linia telefoniczna pod numerem telefonu 22 560 16 00 dostępna w dni robocze w godz. 7-18
oraz dodatkowe numery telefonów
22 290 87 01 - obsługa zasiłków opiekuńczych na czas opieki nad dzieckiem w dni robocze w godz. 7-15
22 290 87 02 - obsługa w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców w dni robocze w godz. 7-15
22 290 87 03 - obsługa w sprawie odwołanych badań lekarskich i rehabilitacji leczniczej w dni robocze w godz. 7-15
Jednocześnie informujemy, że odwołane zostały wszystkie zaplanowane badania lekarskie prowadzone przez lekarzy orzeczników, komisje lekarskie, konsultantów Zakładu

Ogłoszenie Wójta Gminy Kozy w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym

Poniedziałek, 16 marca 2020 aktualności / ostrzeżenia-komunikaty-ogłoszenia
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOZY
W związku z rosnącym na terenie kraju zagrożeniem epidemicznym koronawirusem SARS-CoV-2 z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania wprowadzam następujące ograniczenia w obsłudze interesantów Urzędu Gminy Kozy i jednostek organizacyjnych gminy, w tym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola zwanych dalej: „urzędami”:
1)    wyłączam urzędy - spod świadczenia usług bezpośrednio dostępnych vis-a-vis, co oznacza, że od poniedziałku 16 marca 2020 r. będą one świadczone w ograniczonym zakresie,
2)    interesanci będą obsługiwani w przypadku spraw niecierpiących zwłoki po wcześniejszym uzgodnieniu - telefonicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - terminu wizyty w urzędach,
3)    interesanci będą obsługiwani pojedynczo, co oznacza, że w danym momencie, poza pracownikami urzędów, w biurze może znajdować się wyłącznie jedna osoba,
4)    pracownicy urzędów udzielać będą informacji na temat realizowanych usług publicznych przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – informacje takie nie będą udzielane w kontakcie bezpośrednim,
5)    korespondencja zwrotna nie będzie wydawana w siedzibach urzędów, ale będzie każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres,
6)    kasa Urzędu Gminy będzie nieczynna, płatności i należności publicznoprawne i cywilnoprawne należy regulować w formie bezgotówkowej – przelewem bankowym albo przekazem pocztowym na właściwy rachunek bankowy Urzędu Gminy.
 
z Urzędem Gminy Kozy można się kontaktować
pod numerami telefonów:
Sekretariat 33 829 86 50
USC, ewidencja ludności 33 829 86 53
adres e-mail: ug@kozy.pl
 
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej można się kontaktować
pod numerami telefonu:
33 817 58 27
33 812 34 60
 
z Gminnym Zespołem Obsługi Szkół i Przedszkola można się kontaktować
pod numerem telefonu
33 817 42 91
 
Ww. decyzja podyktowana jest troską o nasze wspólne bezpieczeństwo.

Wielkanocna kartka świąteczna promująca miejscowość - wyniki konkursu

Poniedziałek, 16 marca 2020 aktualności / konkursy
Wielkanocna kartka świąteczna promująca miejscowość - wyniki konkursu
Nagroda Główna - kartka do druku - Zuzanna Rymarczyk kl. 6
Najlepsza praca klasy I-III - Zofia Świerkot z kl.1
Najlepsza praca klasy IV-VIII – Paulina Handzlik kl. 6
Nagroda internautów wybrana drogą głosowania internetowego: Paulina Handzlik
Wyróżnienia:
Wójta Gminy Kozy - Nikodem Oślak kl.5
Prezes Stowarzyszenia „Kozianki - Lena Szatan - kl.5
Dyrektora Domu Kultury - Bartosz Gmaj kl. 2
Prace można podziwiać na ekranie telewizora umieszczonego na parterze UK Kozy.

Kwalifikacja wojskowa zawieszona

W związku z zagrożeniem koronawirusem została podjęta decyzja o zawieszeniu kwalifikacji wojskowej na terenie całego kraju. Tracą moc wezwania do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską dla Powiatu bielskiego na dzień 16 marca 2020 r.

Ograniczenia w pracy urzędu

Piątek, 13 marca 2020
Zarządzenie Nr 43/20 Wójta Gminy Kozy z dnia 12 marca 2020 r.   w sprawie organizacji pracy Urzędu Gminy Kozy zapewniającej ochronę zdrowia, życia i bezpieczeństwo mieszkańcom Gminy Kozy oraz pracownikom samorządowym w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19...

Komunikat w sprawie zajęć szkolno-wychowawczych oraz działania jednostek organizacyjnych w Gminie Kozy od 12 marca 2020 roku.

Urząd Gminy otrzymał informację od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej, że wynik badania osoby, u której podejrzewano zarażenie koronawirusem jest negatywny. Badania tej osoby miały wpływ na wczorajszą decyzję Wójta o zamknięciu placówek oświatowych w Kozach. 
Kontynuując działania prewencyjne i mając na względzie decyzję Premiera o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w placówkach oświatowych, Wójt Gminy zdecydował o kontynuacji całkowitego zawieszenia zajęć w dniach 12 i 13 marca 2020 r.

Ważny komunikat Wójta Gminy w sprawie zajęć szkolnych i wychowawczych w dniu 11 marca 2020 roku.

Ważny komunikat Wójta Gminy w sprawie zajęć szkolnych i wychowawczych w dniu 11 marca 2020 roku.
W związku z podejrzeniem kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem w jednej ze szkół na terenie gminy Kozy, Wójt Gminy Kozy podjął decyzję o zawieszeniu zajęć w dniu 11 marca 2020 r. w następujących placówkach:
1)    Gminne Przedszkole Publiczne w Kozach
2)    Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozach
3)    Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kozach
4)    Liceum Ogólnokształcąca w Kozach.
Działania te mają charakter prewencyjny. W dniu 11 marca 2020 r. wymienione placówki nie będą prowadziły zajęć opiekuńczych. Równocześnie decyzją Wójta zostały zamknięte w dniu 11 marca 2020 r. następujące placówki:
1)    Placówka Wsparcia Dziennego  Kozach
2)    Dom Kultury w Kozach
3)    Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach
4)    Centrum Sportowo-Widowiskowe w Kozach.
Decyzje o zawieszeniu zajęć i opieki w placówkach niepublicznych podjęli również organizatorzy następujących placówek: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozach Niepubliczne Przedszkole „Maja” w Kozach Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” w Kozach Niepubliczne Przedszkole Językowe „Mały Podróżnik” Żłobek „Szkarbek, Żłobek "Akademia Ciotki Klotki", Klub Dziecięcy „Ranczo bobasa”.


Sprawozdanie z badań wody w Kozach

Wtorek, 10 marca 2020 aktualności / sprawy zdrowia
Sprawozdanie z badań wody w Kozach
Zgodnie z otrzymanym sprawozdaniem AQUA S.A z badania wody pod kątem przydatności do spożycia dla ludzi i zwierząt - woda w kranach nadaje się do spożycia.
Wyniki badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych nie wykazują nieprawidłowych zmian jej stanu.
Sprawozdania z badań znajdują się do wglądu, w pokoju nr 2 UG Kozy(parter)

Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez KRUS od dnia 1 marca 2020 r.

Wtorek, 10 marca 2020 aktualności / sprawy rolników
Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez KRUS od dnia 1 marca 2020 r.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2020 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 29 lutego 2020 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 103,56%, nie mniej niż o kwotę 70 zł.

Informacja dotycząca profilaktyki przeciw potencjalnemu zarażeniu koronawirusem

Wtorek, 10 marca 2020 aktualności / sprawy zdrowia
Informacja dotycząca profilaktyki przeciw potencjalnemu zarażeniu koronawirusem

Z uwagi na informacje zarażeniach koronawirusem SARS-Cov-2 powodującym chorobę o nazwie COVID-19, stwierdzonych na terenie Polski, zwracamy uwagę na podstawowe i najważniejsze zasady profilaktyki zakażeń, które pomogą ustrzec się przed potencjalnym zakażeniem koronawirusem, a także nasileniem zachorowań związanych z grypą. 
Ważne,aktualne informacje znajdziemy na stronach: https://www.psse.bielsko.pl/:  https://gis.gov.pl/Film na ten temat - kliknij

Strona 10 / 185