Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

AKTUALNOŚCI / Przypisane do działu: KONSULTACJE SPOŁECZNE

Konsultacje społeczne

Wtorek, 9 maja 2017
Konsultacje społeczne
Informujemy o konsultacjach społecznych uchwał w sprawie:
1. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy
2. Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3. Ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
szczegóły - kliknij

RADA SENIORÓW -wynik konsultacji projektu uchwały

Poniedziałek, 13 lutego 2017 aktualności / ostrzeżenia-komunikaty-ogłoszenia
RADA SENIORÓW -wynik konsultacji projektu uchwały
Konsultacje w sprawie projektu uchwały dotyczącej powołania Rady Seniorów w Kozach nie przyniosły zmian dotyczących projektu uchwały. Nie wpłynął w tym temacie żaden wniosek.
protokół  - kliknij
ogłoszenie w sprawie konsultacji - kliknij

Gminna Rada Seniorów - konsultacje projektu uchwały

Gminna Rada Seniorów - konsultacje projektu uchwały
Konsultacjom poddaje się projekt uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów. Mają one na celu poznanie opinii mieszkańców w tej sprawie. Propozycje zmian zapisu w projekcie uchwały można zgłaszać za pomocą specjalnego formularza w terminie od dnia 31 stycznia 2017 r. do dnia 10 lutego 2017 r.

szczegóły w ogłoszeniach BIP UG KOZY - kliknij link

Wynik konsultacji ....

Wynik konsultacji ....
Konsultacjom społecznym poddany był projekt  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy oraz  określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W wyznaczonym czasie na konsultacje nie wpłynęły żadne opinie i uwagi dotyczące konsultowanych projektów uchwał.

Konsultacje społeczne

Czwartek, 29 października 2015 aktualności / ostrzeżenia-komunikaty-ogłoszenia
Konsultacje społeczne
Wójt Gminy ogłasza konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie:

1) przyjęcia Programu współpracy gminy Kozy na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 2) określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych.

Konsultacje twają od 29 października do 16 listopada 2015r.

Konsultacje społeczne ...

Konsultacje społeczne ...
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej w ramach realizacji programu pn.   „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”   zaprasza na spotkanie zamykające konsultacje społeczne.
 
Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w dniu 13.01.2015 r. o godz. 15:00 w sali 122 w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Piastowskiej 40 w Bielsku-Białej.  

Konsultacje społeczne projektów

Konsultacje społeczne projektów
Gmina Kozy, w ramach realizacji programu pn.   „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”   zaprasza na konsultacje społeczne projektów...

Starostwo ogłasza konsultacje społeczne ...

W imieniu Starostwa Bielskiego  zapraszamy na konsultacje społeczne dokumentów dotyczących strategi rozwoju i analiz wykonalności  realizowanych w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego projektów ...
Strona 2 / 2