Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy - Przyjazne Miejsce
Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

AKTUALNOŚCI / Przypisane do działu: Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne uchwały dotyczącej zmian opłat za śmieci

Piątek, 10 stycznia 2020 aktualności / sprawy porządku w gminie
Konsultacje społeczne uchwały dotyczącej zmian opłat za śmieci
Wójt Gminy Kozy ogłasza konsultacje  projektu uchwały w sprawie zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Wszystkie informacje na ten temat - kliknij

Konsultacje społeczne

Piątek, 1 marca 2019
Konsultacje społeczne
Informujemy, że  zostały ogłoszone   konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 01.03.2019 r. do dnia 07.03.2019 r. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska podmiotów,  a w szczególności poznania ich uwag, opinii i wniosków. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularzy, stanowiących załączniki do  zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektami uchwał.
szczegóły - kliknij

Konsultacje projektu uchwały

Konsultacje projektu uchwały
Informujemy, że na stronie BIP Kozy ukazało się Zarządzenie Wójta Gminy Kozy dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
więcej po kliknięciu w ten - LINK

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kozy miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych

Konsultacje  społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kozy miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych
Zarządzeniem  Wójta Gminy Kozy przeprowadzane są  konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kozy miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 12.09.2018 r. do dnia 18.09.2018 r.  Po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały należy wypełnić  formularz konsultacji, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
szczegóły - kliknij

Konsultacje społeczne w sprawie zmian w uchwale dotyczącej sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła

Konsultacje  społeczne w sprawie zmian w uchwale dotyczącej sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła
Zarządzeniem Wójta Gminy Kozy  prowadzone są konsultacje projektu  uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Konsultacje mają na celu poznanie opinii w sprawie projektu uchwały.
szczegóły - kliknij

Konsultacje społeczne projektu uchwały dotyczącej punktów sprzedaży alkoholu w Kozach

Piątek, 15 czerwca 2018
Konsultacje społeczne projektu uchwały dotyczącej punktów sprzedaży alkoholu w Kozach
Konsultacje dotyczą uchwały w sprawie określenia maksymalnej liczby wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , ustalenia zasad usytuowania  miejsc sprzedaży i  podawania napojów alkoholowych na terenie gminy. W konsultacjach mogą brać udział mieszkańcy Gminy Kozy oraz organizacje pozarządowe. Uwagi można zgłaszać od dnia 14.06.2018 r. do dnia 22.06.2018r. na specjalnych formularzach znajdujących się w załączniku zarządzenia.
Konsultacje mają na celu poznanie opinii mieszkańców w sprawie projektu uchwały.
szczegóły na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) - kliknij

Informujemy, że ogłoszono konsultacje społeczne projektów uchwał

Informujemy, że ogłoszono konsultacje społeczne projektów uchwał
Informujemy, że ogłoszono konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie:
1. przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy
2. określenia zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy
Konsultacje mają na celu poznanie opinii w sprawie projektów tych uchwał i będą trwały od dnia 04.01.2018 r. do dnia 10.01.2018 r. >>>

Konsultacje społeczne

Wtorek, 9 maja 2017
Konsultacje społeczne
Informujemy o konsultacjach społecznych uchwał w sprawie:
1. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy
2. Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3. Ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
szczegóły - kliknij

RADA SENIORÓW -wynik konsultacji projektu uchwały

Poniedziałek, 13 lutego 2017 aktualności / ostrzeżenia-komunikaty-ogłoszenia
RADA SENIORÓW -wynik konsultacji projektu uchwały
Konsultacje w sprawie projektu uchwały dotyczącej powołania Rady Seniorów w Kozach nie przyniosły zmian dotyczących projektu uchwały. Nie wpłynął w tym temacie żaden wniosek.
protokół  - kliknij
ogłoszenie w sprawie konsultacji - kliknij

Gminna Rada Seniorów - konsultacje projektu uchwały

Gminna Rada Seniorów - konsultacje projektu uchwały
Konsultacjom poddaje się projekt uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów. Mają one na celu poznanie opinii mieszkańców w tej sprawie. Propozycje zmian zapisu w projekcie uchwały można zgłaszać za pomocą specjalnego formularza w terminie od dnia 31 stycznia 2017 r. do dnia 10 lutego 2017 r.

szczegóły w ogłoszeniach BIP UG KOZY - kliknij link
Strona 1 / 2