Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy - Przyjazne Miejsce
Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

W sprawie cen za wodę obowiązujących w Kozach

Środa, 8 sierpnia 2018
W sprawie cen za wodę obowiązujących w Kozach
W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców uprzejmie informujemy, że cena wody wynika z taryfy ustalonej przez AQUA S.A. i zatwierdzonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Gmina Kozy (Wójt i Rada Gminy) nie ma żadnego wpływu na wysokość obowiązujących stawek.

obecne taryfy: kliknij

Od 1 stycznia 2018 roku powołano nową instytucję Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, która została wprowadzona uchwaloną w ubiegłym roku ustawą Prawo wodne. Powołanie tego organu regulacyjnego wprowadza szereg zmian w kompetencjach samorządów terytorialnych w zakresie gospodarowania wodami. W związku z tym zmianie uległy zasady zatwierdzania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W chwili obecnej rady gmin nie mają już kompetencji do zatwierdzania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zgodnie z nowymi przepisami prawa przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne składają wniosek o wydanie decyzji o zatwierdzenie w/w taryf do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które po dokonaniu oceny projektu taryfy oraz uzasadnienia weryfikuje załączone przez Przedsiębiorstwo dokumenty i wydaje stosowną decyzję o zatwierdzeniu taryf lub odmawia, w drodze decyzji, zatwierdzenia taryfy,  wskazując elementy projektu taryfy lub uzasadnienia wymagające poprawienia.  

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne „AQUA” S.A. Bielsko-Biała obsługujące Gminę Kozy w zakresie dostarczania wody złożyło do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie wniosek o zatwierdzenie taryf.  

Decyzją Nr KR.RET.070.245.2018 r. z dnia 25 kwietnia 2018 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Kozy. Zgodnie z w/w decyzją stawka za dostawę 1m³ wody obowiązująca na terenie Gminy Kozy od 29 maja 2018 r. do 28 maja 2021 r. została zrównana dla wszystkich grup odbiorców.