Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy - Przyjazne Miejsce
Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Termin zakończenia modernizacji kotłowni dla umów zawartych z Gminą w 2018

Środa, 8 sierpnia 2018
UWAGA!!! 15 września br. upływa termin zakończenia modernizacji kotłowni w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kozy na rok 2018.

            Właściciele nieruchomości, którzy w tym roku złożyli wniosek o włączenie do Programu oraz podpisali z Gminą Kozy umowę, mają do 15 września br. Czas na zakończenie wszelkich prac związanych z modernizacja kotłowni i wymianą kotłów. Po zakończeniu modernizacji, jednak nie później niż do 30 września, fakt zakończenia modernizacji należy zgłosić do Urzędu Gminy Kozy, na specjalnym formularzu, do którego należy dołączyć:

1)   oryginały faktur lub rachunków z określonymi kosztami kwalifikowanymi, wystawione przez Wykonawcę zadania – w przypadku braku wyraźnie określonego zakresu kosztów kwalifikowanych na fakturze VAT lub rachunku, należy dodatkowo dołączyć odrębne zestawienie z wyszczególnieniem kosztów wchodzących z skład całościowej kwoty ujętej na fakturze VAT, bądź rachunku, potwierdzone przez Wykonawcę;
2)   potwierdzenie zapłaty całości kosztów kwalifikowanych wymienionych na fakturze;
3)   protokół odbioru końcowego, podpisany przez Inwestora i Wykonawcę wraz z oświadczeniem o prawidłowości wykonania robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, którego wzór stanowi załącznik nr 3 Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy
4)   w przypadku urządzeń grzewczych, gdzie emitorem spalin jest komin, kopię opinii kominiarza potwierdzającą prawidłowość podłączenia nowego źródła ciepła do przewodu kominowego oraz wykonania wentylacji kotłowni;
5)   oryginał dokumentu potwierdzającego fizyczną likwidację starego źródła ciepła;
6)   kserokopie innych dokumentów wymaganych przepisami prawa dla określonej modernizacji oraz oryginały do wglądu;
7)   kserokopię certyfikatu lub sprawozdania z przeprowadzonych badań, o których mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu.

Poniżej Regulamin wraz załącznikami:

http://bip.kozy.pl