Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy - Przyjazne Miejsce
Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Sprawa ustalenia przebiegu granic na działkach położonych w Gminie Kozy

Piątek, 2 listopada 2018
Sprawa ustalenia przebiegu granic na działkach położonych w Gminie Kozy
Firma 19E sp. z.o.o. oraz Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej zapraszają  listownie właścicieli działek położonych w obrębie ewidencyjnym Kozy na spotkania indywidualne poświęcone omówieniu prac związanych z czynnościami ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w oparciu o aktualną ortofotomapę.

Zapraszani są właściciele poszczególnych działek wraz z właścicielami działek sąsiadujących z danym terenem.

Ogólne spotkanie informacyjne poświęcone tej sprawie  i omówieniu prac związanych z czynnościami ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w oparciu o aktualną ortofotomapę odbyło się w budynku Ludowego Klubu Sportowego „ORZEŁ" w Kozach,  dnia 22 października 2018r. 

Pisma dostarczane Państwu w ostatnich dniach,  w których wyznaczona jest data i godzina spotkania w sprawie ustalenia granic działek nie dotyczą działań Urzędu Gminy w Kozach lecz działań Starostwa w porozumieniu z firmą firmy 19E sp. z.o.o wykonującą zlecenie. 

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do  zgłoszenia się w wyznaczonym terminie oraz oraz kierowanie ewentualnych pytań w tej sprawie do  firmy 19E, której telefon  podany jest  w piśmie.

***

Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej firma p.n.: 19E Sp. z o.o. ul. Cypriana Kamila Norwida nr 9 lok. 2, 50-374 Wrocław realizowała czynności techniczne w zakresie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obszarze obrębu Kozy - Gmina Kozy. Prace mały na celu pozyskanie podstawowych danych o budynkach, lokalach, użytkach gruntowych zabudowanych oraz przeprowadzenie kontroli geometrii budynków. W interesie każdego właściciela nieruchomości było przekazanie rzetelnej informacji, na podstawie której została zmodernizowana baza danych o budynkach i lokalach dla obrębu.
Obecnie trwają prace końcowe dotyczące uzgodnienia granic.

http://www.kozy.pl/zawiadomienie-w-sprawie-dokonywanych-pomiarow-geodezyjnych-na-terenie-gminy-kozy/aktualnosci/1138.html

Umowa z firmą na wykonanie zadania dla powiatu bielskiego obejmuje:

„Wykonanie modernizacji i aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków/rejestru cen i wartości nieruchomości (EGiB/RCiWN), bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500-1:5000 (BDOT500), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) wraz z przetworzeniem do postaci dokumentów elektronicznych materiałów zasobu PZGiK, w tym wykonanie archiwizacji, geolokalizacjii utworzenie metadanych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” realizowanego w ramach osi priorytetowej II. Cyfrowe Śląskie dla działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”, część I.