Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy - Przyjazne Miejsce
Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

PROMOCJA MŁODYCH TALENTÓW

PROMOCJA MŁODYCH TALENTÓW
Działania te polegają na corocznym wyłonieniu w Kozach uzdolnionej artystycznie młodzieży i dzieci oraz tworzeniu warunków dalszego ich rozwoju  w zakresie szeroko pojętej kultury oraz wychowania przez sztukę.


PROMOCJA MŁODYCH TALENTÓW
18.06.2018 r. (poniedziałek) – 19.06.2018 r. (wtorek)

 

1. Cele:
- wyłonienie uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży z potencjałem do dalszego, wszechstronnego rozwoju talentu,
- tworzenie warunków dalszego rozwoju talentu w zakresie szeroko pojętej kultury oraz wychowania przez sztukę.

 

2. Forma:

a) indywidualne prezentacje programów artystycznych w zakresie:
- recytacji poezji i prozy, monodramów (dot. również twórczości własnej), prezentacje mogą być wzbogacone o środki teatralne (ruch, gest, rekwizyt),
- gry na instrumentach (dopuszcza się akompaniament),
- śpiewu (a capella, z towarzyszeniem akompaniamentu, z towarzyszeniem muzyki mechanicznej). Organizator do akompaniamentu udostępnia instrument klawiszowy (pianino elektryczne),
- tańca (nie dopuszcza się występów grup tanecznych).
Maksymalny czas prezentacji do 7 minut. Zapewnione nagłośnienie i obsługa akustyka.

 

b) prezentacja własnych prac:
- plastycznych (np. malarstwo, rzeźba, ceramika, haft, itd. min. 3 prace),
- literackich (poezja, proza, itp.),
- filmowych (fabuła, dokument, animacja - prace w formacie DVD),
- fotograficznych (min. 5 prac).
Prace należy opatrzyć kartą informacyjną zawierającą: imię i nazwisko, numer telefonu, wiek autora.

 

3. Wiek uczestników – do 21 lat.

 

4. Do udziału dopuszcza się tylko uczestników indywidualnych z terenu gminy Kozy oraz powiązanych z instytucjami oświatowymi i kulturalnymi z terenu gminy Kozy.
- Zgłoszenia w formie pisemnej (na kartach zgłoszeń) przyjmuje Dom Kultury w Kozach do 4 czerwca 2018 r. Karty zgłoszeń do odebrania w biurze Domu Kultury w Kozach lub do pobrania ze strony www.domkultury.kozy.pl.
- Zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun, instruktor lub nauczyciel osoby zgłaszanej do udziału uczestników Promocji Młodych Talentów.
- Do zgłoszenia należy dołączyć zezwolenie na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku (w tym rejestr głosu) podpisaną przez rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku zgłaszanej osoby nieletniej, oraz w przypadku osoby pełnoletniej przez zgłaszającego się.
W przypadku prezentacji własnej twórczości (prac plastycznych, literackich, filmowych, fotograficznych) należy dołączyć zezwolenie na rozpowszechnianie zgłoszonych utworów (w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku zgłaszanych utworów (prac) osoby nieletniej, oraz w przypadku osoby pełnoletniej przez zgłaszającego się.

 

5. Promocja Młodych Talentów przeprowadzona zostanie w dwóch etapach w celu umożliwienia oceny prezentowanych działań twórczych.
- I etap – 18 czerwca 2018 r. – godz. 17:00 – prezentacja działań twórczych.
- II etap – 19 czerwca 2018 r. – godz. 18:00 – podsumowanie, ogłoszenie wyników, prezentacja laureatów.

 

6. Prezentacje oceniać będzie specjalna komisja, dobrana zgodnie z charakterem zgłoszeń (wykluczona forma tradycyjnej rywalizacji między prezentującymi).
Opcjonalne kryteria oceny:
a. inwencja i poszukiwania twórcze,
b. warsztat twórczy,
c. interpretacja i wyraz artystyczny,
d. potencjał artystyczny,
e. dotychczasowy dorobek artystyczny (karta zgłoszenia pkt. nr 5!), a w przypadku prezentacji debiutanckiej komisja będzie brała pod uwagę dalsze zamierzenia twórcze.

 

7. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania wstępnej kwalifikacji do udziału w Promocji Młodych Talentów na podstawie informacji zawartych w karcie zgłoszenia.

 

8. Dla najbardziej twórczej osoby Dom Kultury w Kozach przyzna pomoc umożliwiającą dalszy rozwój talentu. Formę pomocy określi powołana komisja Promocji Młodych Talentów w porozumieniu z Domem Kultury w Kozach.

 

Regulamin, karta zgłoszenia i zezwolenie na rozpowszechnienie wizerunku (pdf)

- kliknij, aby pobrać

 

Karta zgłoszenia (doc) - kiknij, aby pobrać


Regulamin, karta zgłoszenia i zezwolenie na rozpowszechnienie wizerunku (pdf)