Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy - Przyjazne Miejsce
Gmina Kozy
pokaż menu dodatkowe »
Pokaż aktualności z kategorii:
Pokaż aktualności z ZAKRESU DAT:

Modernizacja kotłowi - wkrótce upływa termin zgłoszeń zakończenia inwestycji !

Poniedziałek, 3 września 2018 aktualności / ostrzeżenia-komunikaty-ogłoszenia
Modernizacja kotłowi - wkrótce upływa termin zgłoszeń zakończenia inwestycji !
Przypominamy mieszkańcom, którzy podpisali z Gminą umowę udzielenia dotacji na realizację modernizacji, polegającej na wymianie źródła ciepła, że 15 września br. upływa termin zakończenia modernizacji kotłowni w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kozy na lata 2018-2020.

Właściciele nieruchomości, którzy w tym roku złożyli wniosek o włączenie do Programu oraz podpisali z Gmina Kozy umowę, mają do 15 września czas na zakończenie wszelkich prac związanych z modernizacją kotłowni i wymianą kotłów. Po zakończeniu modernizacji, jednak nie później niż do 30 września br., fakt ten należy zgłosić do Urzędu na specjalnym formularzu, do którego należy dołączyć:

1)   oryginały faktur lub rachunków z określonymi kosztami kwalifikowanymi, wystawione przez Wykonawcę zadania – w przypadku braku wyraźnie określonego zakresu kosztów kwalifikowanych na fakturze VAT lub rachunku, należy dodatkowo dołączyć odrębne zestawienie z wyszczególnieniem kosztów wchodzących z skład całościowej kwoty ujętej na fakturze VAT, bądź rachunku, potwierdzone przez Wykonawcę;

2)   potwierdzenie zapłaty całości kosztów kwalifikowanych wymienionych na fakturze;

3)   protokół odbioru końcowego, podpisany przez Inwestora i Wykonawcę wraz
z oświadczeniem o prawidłowości wykonania robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu;

4)   w przypadku urządzeń grzewczych, gdzie emitorem spalin jest komin, kopię opinii kominiarza potwierdzającą prawidłowość podłączenia nowego źródła ciepła do przewodu kominowego oraz wykonania wentylacji kotłowni;

5)   oryginał dokumentu potwierdzającego fizyczną likwidację starego źródła ciepła;

6)   kserokopie innych dokumentów wymaganych przepisami prawa dla określonej modernizacji oraz oryginały do wglądu;

7)   kserokopię certyfikatu lub sprawozdania z przeprowadzonych badań, o których mowa
w § 5 ust. 3 Regulaminu.

Poniżej Regulamin wraz załącznikami:

http://bip.kozy.pl/BIP.aspx?Sel=5184480&ident=19917