Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy - Przyjazne Miejsce
Gmina Kozy

Akcja ZIMA 2018/2019 w Gminie Kozy

Akcja ZIMA 2018/2019 w Gminie Kozy
-W sezonie 2018/19 o zimowe utrzymanie dróg na terenie naszej gminy będzie dbało Kółko Rolnicze z Czańca (wraz ze swym sprzętem), które w tym roku ponownie, wygrało przetarg na wykonywanie usług odśnieżania w Kozach.

- Kolejność odśnieżania dróg w Gminie Kozy oraz numery telefonów w tej sprawie - kliknij

- Przypominamy o obowiązku właścicieli, zarządców i administratorów obiektów budowlanych do monitorowania pokrywy śnieżnej lub lodowej zalegającej na dachach, stropodachach, tarasach użytkowych, balkonach lub tym podobnych elementach budynków mających znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania.          

- Adresy ośrodków wsparcia doraźnego dla osób bezdomnych oraz adresy schronisk i noclegowni można znaleźć korzystając z Infolinii dla bezdomnych: 800 100 022 
 
- Informacje o osobach bezdomnych i innych potrzebujących pomocy w okresie zimy, można  zgłaszać do:  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach – tel. 33 8 175 827; - Urzędu Gminy Kozy – tel. 33 8 297 650; - Komisariatu Policji w Kobiernicach – tel. 33 8 130 710


Sensory pomiaru powietrza w Kozach

Sensory pomiaru powietrza w Kozach
W trzech miejscach na terenie naszej gminy zostały zamontowane sensory pomiaru powietrza. Mają za zadanie sprawdzać stężenie pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10,  wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz temperaturę.
- od ul. Cmentarnej na Centrum Sportowo-Widowiskowym w Kozach (Centrum) - kliknij
- na ul. Podgórskiej (Kozy Gaje)- kliknij
- na ul. Cedrowej (Małe Kozy) - kliknij

PSZOK - regulamin działania

PSZOK - regulamin działania
Przypominamy, że  w okresie jesienno-zimowym  (październik 2018 rok – styczeń 2019 rok), PSZOK czynny będzie dwa razy w tygodniu:
we wtorki (co tydzień, za wyjątkiem świąt) w godz. 15.00 - 19.00,
w soboty (co tydzień, z wyjątkiem ostatnich sobót miesiąca) w godz. 7.00 - 13.00,
oraz w  piątki (tylko poprzedzające ostatnie soboty miesiąca) w godz. 13.00 - 19.00

UWAGA

od 1 lutego 2019 r. zmianie ulegają dni i godziny otwarcia
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), położonego w Kozach, ul. Szkolna (przy targowisku gminnym).

Godziny otwarcia PSZOK są następujące:

Poniedziałek – od 14:00 - 18:00

Środa ( w okresie od 1 maja do 30 września) – od 8:00 - 12:00

Sobota ( z wyjątkiem ostatniej soboty miesiąca) – od 7:00 – 13:00

Piątek (poprzedzający ostatnią sobotę miesiąca) – od 13:00 - 19:00.

Odbiór odpadów

Przypominamy, że od 1 lutego br. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wyposaży w kontenery do gromadzenia odpadów i będzie obsługiwać firma Sanit-Trans Sp. z o. o, z Międzyrzecza Górnego, która po raz kolejny wygrała w naszej Gminie przetarg na świadczenie usług w tym zakresie.

Punkt Selektywnego Zbioru Odpadów Komunalnych w Kozach przy ul. Szkolnej od 1 października działa na podstawie nowego regulaminu
treść regulaminu- kliknij link

Ogrzewanie mieszkań - obowiazują nowe zmiany ustawowe !

Ogrzewanie mieszkań -  obowiazują nowe zmiany ustawowe !
Od 1 września 2017roku, zakazuje się stosowania w instalacjach grzewczych węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem, paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%, biomasy stałej ( np. drewno, pellet, słoma), o wilgotności przekraczającej 20% a każdy, a nowo zainstalowany kocioł centralnego ogrzewania powinien spełniać standard emisyjny ...
więcej: http://bip.slaskie.pl/dokumenty/2017/04/10/1491823372.pdf

.

GROBONET - wyszukiwarka miejsc pochówku na cmentarzu w Kozach

GROBONET - wyszukiwarka miejsc pochówku na cmentarzu w Kozach
Przypominamy, że działa wyszukiwarka grobów na  koziańskim cmentarzu.
Groby na cmentarzu parafialnym http://polski-cmentarz.pl/kozyparafialny/
Groby na cmentarzu komunalnym http://www.polski-cmentarz.pl/kozy/ .
wyszukiwarka ogólnopolska:http://grobonet.com/

Firmy w Kozach ...

Firmy w Kozach ...
Szukasz wykonawcy usługi? Sklepu z określonym asortymentem sprzedaży?
Producenta wyrobu? Restauracji?
Danych firmy, jej adresu, mapki dojazdu?
Korzystając z podanych wyszukiwarek łatwo uzyskasz te informacje ...

Mapy

Mapy
mapa Kóz z ulicami i opisami atrakcji turystycznych i zabytków( aktualna):kliknij
mapa Kóz z indeksem ulic uproszczona (wcześniejsza) : kliknij
mapa miejscowości z podmiotami gospodarczymi - kliknij

wszystkie mapy Kóz z GEOPORTALU -kliknij (uwaga wolno się otwierają!)