Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Gmina Kozy - Przyjazne Miejsce
Gmina Kozy

Bezpieczeństwo i porządek publiczny-telefon komisariatu

Zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym również z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej przeciwpowodziowej...

Do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego zobowiązane są wszystkie organy władzy i administracji państwowej, szczególnie instytucje wyspecjalizowane w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego, jak np. Policja, Państwowa Straż Pożarna, które to służby w realizacji swoich zadań wspierane są w naszej gminie przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej.

W zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańcy Gminy Kozy obsługiwani są przez Komisariat Policji w Kobiernicach, ul. Żywiecka 6 (tel. 33 8175212).
Dzielnicowi obsługujący mieszkańców z terenu  Gminy Kozy:
- Kozy Górne – mł. asp. Marek Pawiński   Tel. 33 – 813 07 22 ; kom. 727 032 526 -
- Kozy Dolne – st. asp. Sebastian Harężlak  Tel. 33 – 813 07 22;  kom. 727 032 525.
Granicą przedzielającą miejscowość Kozy na te dwa w/w rejony jest ul. Bielska i ul. Krakowska  
Kontakt  z Komisariatem  Policji w Kobiernicach Tel. 33-8 17 52 12  tel.alarmowy – 112 lub 997      
Swój wkład w poprawę efektywności działania służb dbających o nasze bezpieczeństwo przeciwpożarowe mają również władze gminy. Celem zabezpieczenia realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, rok rocznie w budżecie gminy zabezpiecza się środki finansowe z przeznaczeniem na utrzymanie jednostki OSP, zapewnienie jej gotowości bojowej, zakupy sprzętu przeciwpożarowego, wyszkolenie i prowadzenie remontów baz lokalowych.
Nasza  jednostka OSP wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego /dodatkowo dotowane są z budżetu Państwa/.